Mobiel nr. 3-2009

Een moeilijke jeugd
Loes de Fauwe
ISBN 9789035133525, € 19,95

Anita Leeser, oud kinderrechter, gaat na haar pensionering op zoek naar oud-pupillen. Ze herinnert zich verschillende kinderen waar zij een maatregel over heeft uitgesproken en wil weten hoe het nu met hen gaat. Ze herleest hun dossier, zoekt hen op, raakt in gesprek en vraagt zich af of het uitspreken van een maatregel hen in de rest van hun leven geholpen heeft. Ze ontdekt dat ze op het moment van een ondertoezichtstelling maar een klein deel van de noodzakelijke informatie bezat en dat sterke loyaliteiten in een gezin de hulpverlening soms in de weg staan. Het is een bijzonder lezenswaardig boek voor iedereen die zich met hulpverlening van kinderen bezighoudt of andermans kinderen in huis op neemt. (WK)

Een plan van allemaal. Professionals over Eigen Kracht
Heleen Bosma
ISBN 9789081399012, € 12,50

Professionele hulpverleners aan het woord over de Eigen Kracht-conferentie (EKc): een medewerker Bureau Jeugdzorg, een gezinshulpverlener, een intern begeleider basisschool, een werkbegeleider jeugdbescherming, een coördinator schuldhulpverlening, een teamleider gezinsvoogdij, een consulent volwassenen van MEE, een hoogleraar jeugdbescherming en een beleidsmedewerker armoedepreventie. Ze spreken allemaal uit ervaring met EKc’s en die ervaringen zijn zeer positief. Ieder hoofdstukje begint met een paar zinnen inleiding en daarna wordt het thema van dat hoofdstuk duidelijk door de ervaringen van de professionals. In aparte kadertjes worden feiten genoemd: cijfers, effecten, tijdspad. Wie nog niet precies weet wat een EKc is en welke positieve effecten een EKc kan hebben, is na het lezen van dit boek helemaal op de hoogte. (MK)

Spiritualiteit werkt in de opvoeding
Vincent Duindam
ISBN 9789025959401, € 12,90

Vincent Duindam is psycholoog aan de Universiteit Utrecht en auteur van verschillende boeken over ouderschap en relaties. In dit boek geeft hij een handreiking om een inspirerende opvoeder te worden. Het is een vriendelijk geschreven boek over spiritualiteit en opvoeding. Ook gaat het over aandachtig en liefdevol aanwezig zijn en je kind zien zoals het is en niet door de mist van je eigen pijn en verlangens. Met een bepaalde basiskennis van spiritualiteit zal het boek gemakkelijker te lezen zijn. Het boek bevat praktische tips en veel boekentips. (JZ)


Tags: ,