Agenda > Berichten > Internet

Hendricus

In de vorige Mobiel kwam baby Hendricus ter sprake in een artikel over de mogelijkheden van ouders met een beperking. Voorlopig woont Hendricus weer thuis. Zijn ouders krijgen de komende tijd twaalf uur per dag op­voedingsondersteuning aan huis en ’s nachts is er toezicht door middel van een webcam. In juli volgt een definitieve uitspraak.
(bron: NRC)

Kwaliteitsstandaarden

In mei verscheen het boek ‘Kwaliteits­standaarden Jeugdzorg Q4C’. Bijzonder aan het boek is dat de standaarden zijn opgesteld door jongeren. Geen kwaliteitsprotocollen dus voor instellingen, maar de zaken die jongeren zelf belangrijk vinden als ze in contact staan met jeugdzorg. Bijvoorbeeld standaard 12: ‘Ik heb te maken met pleegouders en professionals die geïnteresseerd zijn in mij en mijn mening.’ Alle standaarden zijn formeel gesteld en worden onderbouwd met argumenten en uitspraken van de jongeren zelf. In een volgend nummer van Mobiel leest u meer over dit boek. Het is geschreven door Leo Rutjes en Fiet van Beek en wordt uit­gegeven door Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789031368785, € 29,50.
(bron: Quality 4 Children)

Netwerkpleegouders

De Nationale Ombudsman is een onderzoek begonnen naar het tijdstip waarop de begeleiding aan netwerkpleegouders en de betaling van de pleegvergoeding voor deze pleegouders start. Het is een landelijk onderzoek door middel van vragenlijsten die worden verspreid door pleegzorginstellingen, Bureaus Jeugd­zorg en het IPO (Inter Provinciaal Overleg). Het is de bedoeling dat de problematiek in kaart wordt gebracht en dat er vervolgens gezocht wordt naar oplossingen. Uit het lezersonderzoek onder netwerkpleegouders dat Mobiel in 2007 uitvoerde, bleek al dat de vergoeding en begeleiding aan hen vaak pas laat op gang komt. Deze groep pleegouders heeft hier echter grote behoefte aan, aangezien zij meestal onbekend zijn met pleegzorg.
(bron: Pleegzorg Nederland)

Pleegzorgkinderen verdubbeld

Sinds 1999 is het aantal pleegzorgkinderen verdubbeld. In 2008 steeg het aantal ten opzichte van 2007 met 9% naar 22.243. Vooral jongeren uit de crisis­opvang komen in de pleegzorg terecht. De capaciteit in de pleegzorg werd vorig jaar met bijna achthonderd plaatsen uitgebreid tot ruim dertienduizend plaatsen. Door de groeiende vraag blijven de wachtlijsten bestaan. Op 31 december 2008 wachtten 954 kinderen langer dan negen weken op een plaatsing bij pleegouders. Ruim drieduizend nieuwe pleegouders werden in 2008 ingeschreven. Het blijft erg moeilijk om geschikte pleegouders te vinden voor kinderen met ernstige emotionele of gedragsproblemen.
(bron: factsheet 2008 Pleegzorg Nederland)

Pleegzorgkit

Pleegzorg Nederland heeft twee nieuwe producten om kinderen voor te bereiden op een plaatsing in een pleeggezin. De pleegzorgkit is een blikken doosje met enveloppen en vragenlijstjes die de leden van het pleeggezin invullen zodat het pleegkind meer te weten komt over het gezin waarin hij of zij gaat wonen. De brochure ‘Vraag maar raak!’ geeft antwoorden op de belangrijkste vragen die kinderen hebben over pleegzorg. Beiden worden verspreid via de pleegzorginstellingen.
(bron: persbericht)

Prijzen voor campagne

De SIRE-campagne ‘Pleegouders zijn bijzonder nodig’ is in maart afgesloten. De commercial won een ‘zilveren lamp’ bij de reclamejaarprijs van de Art Directors Club Nederland en is genomineerd voor een Effie, de effectiviteitsprijs van de Vereniging van Communicatie­advies­bureaus en de Bond van Adverteerders. Op 17 juni is de uitreiking van de Effies.
(bron: Pleegzorg Nederland)

Logeerouders

In de gemeente Eindhoven worden kinderen tot 14 jaar uit overbelaste gezinnen tijdelijk opgevangen bij logeerouders. De opvang is voor kinderen uit gezinnen met relatieproblemen, psychische problemen of problemen met alcohol. De gastgezinnen zijn (bestaande) pleeggezinnen. Plaatsing gebeurt altijd met goedvinden van de ouders.
(bron: persbericht)


Tags: ,