IFCO, wat heb je er eigenlijk aan?

Auteur: Jolanda Stelllingwerff  

Ierland is de plek waar dit jaar van 12 tot en met 17 juli de Ierse pleegzorgorganisatie Irish Foster Care Association de tweejaarlijkse IFCO organiseert. Dit is de conferentie van de International Foster Care Organisation. Vanuit de hele wereld komen pleegouders en beroepskrachten samen. Nieuwe methodes en onderzoeken worden gepresenteerd, ervaringen worden uitgewisseld en er worden grensoverschrijdende contacten gelegd. De Ieren verwelkomen u met ’A Cead mile failte’, wat ‘a hundred thousand welcomes’ betekent. Beter kunt u het niet treffen. Ja, zult u denken, nou en?

Mobiel is vrijwel altijd aanwezig op de IFCO, om verslag te doen aan haar lezers. Daarnaast is er een tweetal provincies die het bezoeken van de IFCO door pleegouders stimuleert door middel van een subsidie. Zo werd de IFCO in Nieuw-Zeeland bezocht door pleegouders uit Gelderland en Zeeland. Vanuit de pleegzorgorganisaties wordt minder aandacht besteed aan internationale uitwisseling op deze wijze. In 2007 was alleen De Bascule vertegenwoordigd. De Europese IFCO in Malta later dat jaar werd echter door meerdere instellingen bezocht.

Nieuw-Zeeland 2007

Tini van Bebber en Freja de Mooij bezochten in 2007 Nieuw-Zeeland. Beiden zijn pleegouder en verbonden aan Pleegoudersupport Zeeland, een provinciale belangengroep voor pleegouders in Zeeland. Zij zijn erg enthousiast over het bijwonen van een IFCO: “Dat levert positieve energie op en enthousiasme en dat neem je mee naar je eigen omgeving. Je geeft op een eigen manier invulling aan positieve projecten die in andere landen lopen. Op de conferenties kun je kiezen voor workshops die je raken. Wat je daar hoort, kun je delen met je pleegzorgbegeleider. Bijvoorbeeld een workshop over wat het met je relatie doet als je een pleegkind in huis neemt. Als je snapt hoe dit werkt, kun je er beter mee omgaan. Dit vertel je aan je pleegzorgbegeleider, die dat vervolgens weer kan gebruiken bij het begeleiden van andere pleeggezinnen.”

Saamhorigheidsgevoel

Een van de opvallende dingen aan een IFCO is dat alle aanwezigen gelijk zijn. Een professor is niet meer waard dan een pleegouder of een ouder. Dat uit zich onder meer in de naambadges waar geen titels op staan en waarop iedereen bij voor- en achternaam wordt genoemd. Dat het respect voor ieders ervaring en beleving van pleegzorg groot is, noemen de pleegmoeders uit Zeeland ook waardevol: “Er heerst een groot saamhorigheidsgevoel. Iedereen heeft een link met pleegzorg en met kinderen. Dat gaat over grenzen heen en je begrijpt elkaar. De ervaringen over cultuurverschillen binnen (pleeg-)gezinnen, maakt je zicht op de wereld breder.”

Het bezoeken van een IFCO maakt helder dat Nederland op sommige terreinen voorop loopt, maar er zijn ook terreinen binnen de pleegzorg waar nog wel wat geleerd kan worden van het buitenland. “Wij ontdekten dat de positie van pleegouders hier niet bepaald sterk is vergeleken met andere landen”, vertellen Freja de Mooij en Tini van Bebber. “Vanuit Pleegoudersupport zijn we bezig om de positie van de Zeeuwse pleegouders te versterken. Daar­naast is er in Nederland geen podium waar je elkaar kunt ontmoeten en waar je ongedwongen contacten kunt hebben met andere pleegouders en afgevaardigden van organisaties. Je kunt daardoor geen vragen stellen als: ‘hoe doen jullie dat’ of ‘waar loop je tegenaan’.”

Eigen plek jongeren

Rob Slangen was tot vorig jaar maatschappelijk werker bij de TGV van De Bascule. Samen met zijn collega Jeroen Verdonk bezocht hij in 2007 de IFCO in Nieuw-Zeeland. “Het congres is niet alleen voor volwassenen bedoeld, maar duidelijk ook voor jongeren. Zij hebben een eigen comité en een programma dat barst van de energie en creativiteit die jongeren uit alle windstreken eigen is. Dat wordt voor de volwassenen het meest duidelijk op de laatste dag van het congres als er een eindpresentatie plaatsvindt. In de loop der jaren hebben de jongeren een steeds vastere plek gekregen binnen de IFCO. Het jongerenprogramma bevat een mix van activiteiten, zowel wat betreft serieuze zaken die hen aangaan als plezierige bezigheden. Op de site van het congres, www.ifco2009.ie, doen zij een beroep op de jongeren om nu al actief bij te dragen aan het programma en met ideeën te komen.”

Voor jongeren is er een op maat gemaakt programma, maar ook voor volwassenen wordt altijd een breed aanbod samen­gesteld. Er worden onderzoeksresultaten gepresenteerd door wetenschappers, pleegouders vertellen over hun ervaringen, pleegzorgbegeleiders vertellen over projecten, instellingen lichten procedures toe en juristen leggen achtergronden van wetten uit. Zo is er dus altijd voor elk wat wils. Het programma biedt de mogelijkheid om mee te praten in workshops. Rob Slangen: “Het is zeer inspirerend om te horen hoe pleegzorg internationaal leeft en hoe men elders de problemen denkt op te lossen.”

Universeel

Mobielredacteur Peter Stallenberg bezocht eind 2007 de Europese IFCO op Malta: “Pleegouders die overwegen om eens een IFCO te bezoeken, kan ik dit zeker aanraden. De conferentie geeft een interessante mix van informatie, ontmoetingen met allerlei mensen, een mooie locatie en een prettige sfeer. Ik vind zelfs dat grote instellingen het financieel mogelijk zouden moeten maken om één of twee pleegouders af te vaardigen.”

Een van de redenen waarom Nederland matig geïnteresseerd was in de IFCO in Nieuw-Zeeland kan natuurlijk de enorme afstand zijn. Wellicht wordt Dublin beter bezocht. Inhoude­lijk zijn er weinig redenen te bedenken om dat niet te doen, want juist tijdens de IFCO wordt duidelijk hoe universeel pleegzorg is en hoeveel je kunt hebben aan elkaars ervaringen, zowel op uitvoerend als op beleidsniveau. Ook Tini van Bebber en Freja de Mooij hopen op een grotere delegatie: “Vanuit Zeeland zijn het de laatste jaren vaak alleen pleegouders die met subsidie van de provincie deze conferenties bij kunnen wonen. Het zou heel goed zijn als er ook mensen naar toe zouden gaan die meer op beleidsniveau werken.”

De conferentie duurt vijf dagen, van zondag tot en met vrijdag met op woensdag een vrije dag. Zo kunnen bezoekers alle informatie laten bezinken en al of niet gezamenlijk de omgeving bekijken. Het programma biedt naast de workshops en lezingen ook ruime mogelijkheden voor informele ontmoetingen. Tijdens de koffie- en theepauzes, de lunches en de diners vinden mensen elkaar snel. De eerste dag kijkt men nog nieuwsgierig en afwachtend rond, vanaf dag twee zijn de contacten snel gelegd.

Meer informatie

Op de website van de organisatie vindt u uitgebreide informatie over de conferentie, over de reis en het verblijf. Informeer bij uw pleegzorginstelling naar eventuele mogelijkheden om de kosten vergoed te krijgen. Meer informatie op www.ifco2009.ie


Tags: ,