Beste lezers

Deze keer staat Mobiel in het teken van meisjes. Tegenwoordig spreekt men ook wel over meiden, maar dat woord gebruik ik liever niet. Kort nadat ik had toegezegd ‘beste lezers’ te schrijven, las ik een artikel waarin stond dat maatschappelijk werker nog steeds een vrouwen­beroep is. Blijkbaar is maatschappelijk werk geen vak dat mannen aantrekt, maar waarom trok het mij indertijd?

Ik heb maar één zus, dus dat zal het niet zijn. Van mijn vier kinderen zijn er drie meisjes, dat is vast een aanwijzing. Heel vroeger heb ik op ballet gezeten, ook verdacht. Mijn eerste baan was op een laboratorium in een ziekenhuis. Ik werkte er als analist en was toen de enige man. Nu werk ik als gezinsbegeleider en ben ik op deze afdeling de enige man. Elders in de organisatie ligt de verhouding anders, maar mannen blijven in de minderheid.

Wat maakt het vak zo aantrekkelijk voor vrouwen? Je kunt er vele clichés op los laten: er wordt veel gepraat en vrouwen kunnen meer en beter omgaan met gevoelens. Dat verklaart in mijn geval niet alles, want ik ben helemaal geen type dat meedeint op de golven van een emotie. Ik ben wel sterk gericht op taal. Dat kan betekenen dat ik me meer thuis voel bij vrouwen, maar het geeft nog niet aan waarom ik voor maatschappelijk werk heb gekozen.

In het genoemde artikel werd ook gezegd dat maatschappelijk werk voldoening geeft, maar geen carrière­vooruitzichten biedt en geen gangbaar loon oplevert. Met andere woorden: rijk word je er niet van, mogelijk verdient je partner meer dan jij als man en kostwinner en dat wordt niet als stoer ervaren.

Wat mij zelf opvalt, is dat vrouwen vaker om uitleg vragen en het waarom willen weten. Iets uitleggen of verklaren, daarin kan ik mezelf goed vinden. Het maakt alleen nog niet duidelijk waarom niet veel meer mannen voor dit beroep kiezen.

Misschien heb ik dit beroep gewoon gekozen omdat ik aardig wil zijn en meer niet.                   <

Van de redactie

De stelling IN DE HERKANSING

Een nieuwe rubriek en er gaat direct iets mis. Trots kondigden we in het vorige nummer ‘de Stelling’ aan. We besteedden veel aandacht aan het zorgvuldig formuleren van een goede stelling. Helaas verdween het grootste deel hiervan tijdens het vormgeven van Mobiel. Alleen het woord ‘loyaliteitsconflict’ bleef staan. We schreven dat we met deze rubriek wilden prikkelen, maar dat viel nu een beetje in het water. Op onze website hebben we dit zo snel mogelijk rechtgezet. Lang niet iedereen zal dat opgemerkt hebben, daarom nogmaals de complete stelling op deze plaats:

– > de aanwezigheid van een loyaliteitsconflict bij pleegkinderen wordt overschat.

Ideeën en stellingen voor toekomstige nummers zijn van harte welkom!

Regelmatig ontvangt de redactie e-mails of telefoontjes van pleegouders die ons hun adreswijziging willen doorgeven. Adreswijzigingen lopen altijd via de abonnementenadministratie, u kunt hen bereiken via uitgever@bijonspleegzorg.nl of op 038 – 422 25 26. Wanneer u een abonnement heeft via uw pleegzorginstelling, dan is het de instelling die uw adreswijziging dient door te geven. Laat in dat geval uw instelling weten dat u Mobiel nog niet ontvangt.

De redactie kunt u natuurlijk altijd bellen of mailen wanneer het gaat om de inhoud van het tijdschrift. Ideeën, ervaringen of reacties zijn altijd van harte welkom. <

De overige artikelen kunt u pas on line lezen als het volgende nummer is verschenen.

Wilt u niet zo lang wachten neem dan een abonnement


Tags: ,