Agenda > Berichten > Internet

Indexering pleegvergoeding

De minister van Jeugd en Gezin heeft eind februari bekend gemaakt dat de pleegvergoeding voor heel 2009 wordt geïndexeerd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari.
De bedragen voor dit jaar zijn per maand / per dag:
0 t/m 8 jaar € 466 / € 15,35
9 t/m 11 jaar € 472 / € 15,49
12 t/m 15 jaar € 515 / € 16,95
16 t/m 17 jaar € 571 / € 18,77
18 en ouder € 577 / € 18,98
De toeslag bedraagt € 3,15
(bron: Staatscourant)

Boekje over pleegouders

In Zeeland zijn ruim 500 pleeggezinnen. Belangenorganisatie Pleegoudersupport Zeeland heeft een boekje samengesteld om te laten zien wat pleegouderschap in de praktijk betekent en hoe pleegouders dit werk vol kunnen houden. Alle pleegouders in Zeeland krijgen het boek ‘Pleegouders, zeven gesprekken over pleegzorg’ thuisgestuurd. Overige belangstellenden kunnen dit boek bestellen door een mail te sturen naar: info@ pleegoudersupportzeeland.nl. Schrijf daarin uw naam, adres en telefoonnummer en het aantal boeken dat u wenst. Het boekje is binnenkort ook in verschillende boekhandels in Zeeland te koop. Het boekje kost € 9,90.
(bron: www.pleegoudersupportzeeland.nl)

Alleenstaande pleegvaders

In reactie op eerdere berichtgeving en het pleegportret in Mobiel 6, 2008 reageerde alleenstaande pleegvader Hans Heidendal met de volgende oproep: “Ik zou graag met andere alleenstaande pleegvaders ervaringen willen delen, zoals problemen bespreken waar zij tegenaan lopen, de reacties van de omgeving vergelijken. Er zijn wel gespreksgroepen voor reguliere pleeggezinnen, maar niet vaak voor alleenstaande vaders. Daarom wil ik een oproep plaatsen met de vraag of er belangstelling is voor een gespreksgroep voor alleenstaande pleegvaders.” Reacties kunt u mailen of sturen naar de redactie, wij sturen deze door naar Hans Heidendal.

Problemen huursubsidie

Mevrouw Van de Wetering heeft een huurhuis. Haar pleegkinderen van boven de achttien studeren en wonen nog thuis. Hun inkomsten worden bij die van haar opgeteld voor het vaststellen van de huursubsidie. Hierdoor heeft mevrouw Van de Wetering problemen om de lasten te dragen en ze wil haar pleegkinderen liever niet mee laten betalen aan de huur, maar laten sparen voor hun toekomst. Zij wil graag weten of meer mensen dit probleem hebben. Reacties kunt u mailen naar g.wetering1@chello.nl.

Advies financiering jeugdzorg

De Commissie Financiering Jeugdzorg heeft op 16 maart haar eerste advies uitgebracht aan het ministerie voor Jeugd en Gezin en het Interprovinciaal Overleg. Hierin staat dat de ramingen van het Sociaal Cultureel Planbureau om de vraag naar jeugdzorg te voorspellen moeten verbeteren. Het huidige model is nog niet geschikt om de budgetten voor 2010 te berekenen. Verder vindt de commissie dat jeugdhulpverleners meer inzicht moeten krijgen in de zorg die een jongere al heeft gehad, zodat eerdere hulp die niet heeft geholpen niet nogmaals wordt aangeboden. Volgens de commissie hebben provincies weinig zicht op de effectiviteit van de jeugdzorg die ze inkopen. Dit zou alleen nog moeten gebeuren bij zorgaanbieders die inzicht kunnen geven in de effectiviteit van hun aanbod.
(bron: Interprovinciaal Overleg)

Zomerkamp JiP

De stichting JiP (jongeren in pleeggezinnen) organiseert ook dit jaar weer een zomerkamp voor pleegkinderen en kinderen uit pleeggezinnen. Het kamp wordt gehouden van 2 augustus tot en met 7 augustus 2009. Jaarlijks bezoeken zo’n 35 jongeren het kamp. Het kamp is bestemd voor pleegkinderen, maar ook voor broers en zussen uit een pleeggezin. Het kamp bestaat uit ontspanning en inspanning. Sporten, disco, luieren, workshops, dans, muziek en ga zo maar door. Natuurlijk ook nieuwe vrienden ontmoeten, ervaringen uitwisselen, frustraties van je af praten en merken dat jouw probleem vaak een probleem is voor meer jongeren. Er is dus veel tijd voor elkaar, lol en plezier. Op de site www.stichtingjip.nl staan ervaringen van jongeren en pleegouders. Opgeven kan ook via deze website. Meer informatie: Koen Melis 06-46199513.
(bron: persbericht)


Tags: ,