Thema: Loyaliteit

Als je als pleegouder begint aan je eerste plaatsing weet je heel goed dat de eigen ouders van het kind een plaats in zijn leven moeten blijven behouden. Als het kind eenmaal bij je woont, leer je de verhalen kennen. De bezoeken vinden plaats of juist niet, de vragen komen en je raakt er met je kind over aan de praat. Oudere kinderen proberen steeds meer te begrijpen waarom ze niet bij hun vader of moeder kunnen wonen en gaan op zoek naar eventuele mogelijkheden om hun liefste wens toch in vervulling te laten gaan. Loyaliteiten van het kind spelen de hele dag een rol. In het begin zal het leven in het pleeggezin heel anders zijn dan thuis. Kinderen missen het lekkere eten, maar ook de ruzies.

In het artikel van Anja Hoogendoorn wordt op bondige wijze een overzicht gegeven van het begrip loyaliteit met voorbeelden uit pleeggezinnen. Ze besluit met een klein, maar o zo belangrijk lijstje suggesties om kinderen te helpen.

Het artikel over familieplaatsingen begeleiden volgens het beschermjassenmodel schetst een beeld hoe hulpverleners niet alleen oog moeten hebben voor het kerngezin van een kind, maar ook voor de context van ooms, tantes, oma’s en overige familie. Bij het vinden van de beste oplossingen spelen familietradities, -gebruiken en culturele bagage een belangrijke rol. Het is een interessant verhaal uit een niet zo bekende invalshoek.

Het is goed om weer eens bij het onderwerp loyaliteit stil te staan, want voor je het weet heb je zelfs na 25 jaar toch nog net de verkeerde opmerking gemaakt op een verjaardag.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Loyaliteit’.


Tags: , ,