Beste lezers

Voor u ligt het eerste nummer van de 36e jaargang van Mobiel. Gek is dat: ik weet nog dat het eerste nummer uitkwam. In die eerste jaren heb ik als gastredacteur twee artikeltjes geschreven in een breed te verspreiden nummer. Sinds een aantal jaren ben ik vast redactielid. Dat is een klus waar ik veel plezier aan beleef.

Mobiel is in de loop der jaren uitgegroeid naar een meer en meer professioneel blad dat de ontwikkelingen in pleegzorgland kritisch volgt. De redactie probeert de mix te maken tussen dat wat u als pleegouder meemaakt en wat er allemaal verschijnt aan nieuwe ideeën, ontwikkelingen en inzichten. We hopen u daar ook in deze jaargang weer van op de hoogte te houden, naast de mooie en boeiende dingen die het pleegouderschap zo de moeite waard maken. Zie daarvoor ook het laatste nummer van jaargang 35. Voor het komende jaar staan weer veel zaken op de lijst waar we graag verslag van doen. Een voorbeeld daarvan is de IFCO-conferentie die dit jaar in Dublin plaatsvindt.

Pleegzorg bruist, leeft en is in ontwikkeling. Daar kunnen allerlei vernieuwingen in de administratieve sfeer niets aan veranderen. U moest eens weten hoeveel we als beroepskrachten in de pleegzorg verplicht zijn om te noteren in steeds nieuwere programma’s, die terwijl men ermee werkt verder ontwikkeld worden. Voor werkers die minder computervaardig zijn, zijn het zware tijden. Heb je het ene systeem net door, komt er alweer een nieuw. Een waarin de dingen net anders heten. Een waarin je niet tussentijds moet opslaan, maar pas na afloop, anders ben je alles kwijt en zo zijn er nog meer van dat soort verrassingen. Zelfs het uitprinten van een rapportje vraagt een veelheid aan handelingen of doe ik het soms niet helemaal goed? Mocht u dus uw pleegzorgwerker wat bleek om de neus en gestresst aantreffen, weet dan dat hij of zij zware tijden beleeft. Een knopje wel of niet ingedrukt? Weg is een hele ochtend rapporteren. Vraag eens meelevend naar de problemen met ‘IJZA II’ (1), toon begrip en spreek hem of haar bemoedigend toe: “De vorige keer is het je ook gelukt. Je kunt het! Denk positief!” <

(1) IJZA II is een cliëntregistratieprogramma waar diverse jeugdzorginstellingen mee werken.

Van de redactie

Nieuwe rubriek: de stelling

De eerste werkdag van het nieuwe jaar bracht de redactie direct een grote klus: de gedichten klaarmaken voor de jury. Er is enthousiast gereageerd op de wedstrijd, want er kwamen in totaal bijna zeventig gedichten binnen. Op pagina 20 leest u het winnende gedicht in de categorie volwassenen. In de WAT?!-krant nummer 1 staat de winnaar van de jongeren.

Zoals we al eerder schreven, maakt de WAT?!-krant tegenwoordig onderdeel uit van de stichting Mobiel. Wat u daarvan merkt, is bijvoorbeeld de samenwerking tussen de WAT?! en Mobiel bij de gedichtenwedstrijd. Iets anders is dat de WAT?! vanaf dit jaar zes keer zal verschijnen in plaats van vijf keer. De redactie van de WAT?! blijft onveranderd. De jongeren maken zelf hun krant, samen met eindredacteur Monique Steenstra.

Op pagina 25 staat een nieuwe rubriek: de stelling. Het principe van de rubriek heeft in het verleden op verschillende manieren in Mobiel gestaan. Een stelling of mening waar diverse betrokkenen vanuit de pleegzorg op reageren. Dat kunnen tegengestelde meningen zijn, maar dat hoeft niet per se, er kunnen ook verschillende gezichtspunten worden beschreven. Reacties van u zijn van harte welkom. Dat mogen reacties op de geplaatste stelling zijn, maar ook suggesties voor een nieuwe stelling. Onze adresgegevens vindt u in het colofon.       <

De overige artikelen kunt u pas on line lezen als het volgende nummer is verschenen.

Wilt u niet zo lang wachten neem dan een abonnement


Tags: ,