Agenda > Berichten > Internet

Pleegouders in beeld

De SIRE-campagne ‘Pleegouders in beeld’ was vooral bedoeld om pleegouders een compliment te geven. De campagne leverde echter ook een verdubbeling op van het aantal mensen dat zich bij Pleegzorg Nederland aanmeldde voor een informatiepakket. De campagne was de een na belangrijkste motivatie voor mensen om een pakket aan te vragen, na mensen die reageerden omdat ze al bekend waren met pleegzorg.
(bron: persbericht)

IFCO-conferentie

Van 12 tot en met 15 juni vindt in Dublin de wereldwijde IFCO plaats. Tijdens deze vijf dagen is er een veelzijdig programma voor kinderen uit pleeggezinnen, pleegouders, pleegzorgwerkers, beleidsmakers en onderzoekers met tussendoor ruimte voor ontmoetingen. Voor wie graag eens verder kijkt dan pleegzorg in Nederland is deze conferentie een echte aanrader. Deelnemers komen vanuit de hele wereld. Meer info op www.ifco2009.ie.
(bron: IFCO)

‘Speciale Gasten’

Ouders die een kind opvoeden dat extra aandacht en zorg nodig heeft, raken gemakkelijk overbelast. Het project ‘Speciale Gasten’ van Humanitas organiseert, bemiddelt en ondersteunt logeeropvang door vrijwilligers. Bij dit project gaat het om kinderen vanaf vier jaar die verstandelijk normaal begaafd zijn met een vorm (of vermoeden) van ADHD of een Autisme Spectrum Stoornis. In de regio Arnhem zoekt men nieuwe logeerouders. Meer informatie: Biljana Muijs, projectcoördinator Speciale Gasten regio Arnhem, 06-42273 983.
(bron: persbericht)

Pleegouders gezocht

De afdeling Orthopedagogiek van Universiteit Leiden verricht – in samenwerking met het Expertisecentrum Kind in de Pleegzorg – wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen in pleeggezinnen. Voor een lopend onderzoek naar het verloop van plaatsingen, worden pleegouders gezocht met een pleegkind tussen de drie en twaalf jaar. Doel is meer inzicht te krijgen in het verloop van een plaatsing gedurende een bepaalde (korte) periode. Op grond van de gegevens hoopt men na te kunnen gaan of de hulpverlening verbeterd kan worden. Binnen ongeveer vier maanden worden de pleegouders tweemaal geïnterviewd. Daarnaast vult men wekelijks een eenvoudige vragenlijst in. Voor informatie en aanmelding: dr. P. M. van den Bergh, vdbergh@fsw.leidenuniv.nl.
(bron: persbericht)

Online boekwinkel

Internetboekwinkel www.kindenouder.nl is gespecialiseerd in boeken voor en over mensen met een ziekte, beperking of aandoening en in kindgerelateerde onderwerpen. De winkel heeft een uitgebreide keuze en heeft een menu dat op onderwerp is ingedeeld. Naast boeken zijn er ook spellen, dvd’s, cd-roms en educatieve media.
(bron: persbericht)

Deugdenspel

Eerder schreef Mobiel al over het ‘Deugdenproject’ (o.a. Mobiel 4, 2006). Nu zijn er ook honderd reflectiekaarten die aanleiding bieden om met je kind te praten over wat bijvoorbeeld eerlijkheid of (zelf)respect betekent of hoe je zelfbeheersing of concentratie kunt oefenen. Het Deugdenproject (Virtues Project) wordt ingezet in meer dan 85 landen en is door de Verenigde Naties geprezen als beste opvoedmethode voor gezinnen van alle culturen. De kaarten zijn te bestellen via www.actonvirtues.nl of via de boekwinkel.
(bron: persbericht)

SterKid

De overgang van basisschool naar middelbaar onderwijs gaat gepaard met vele veranderingen. Deze zorgen ervoor dat ongeveer tweederde van de brugklassers onzekerheid ervaart en daar wil SterKid wat aan doen. Het SterKid-kamp is een initiatief van Stichting De Ster. In het programma van SterKid, dat staat voor ‘Sterke Identiteit’, komen naast plezier en vriendschap de nieuwe en vaak lastige brugklassituaties aan bod. Meer info op www.sterkamp.nl.
(bron: persbericht)

Register 2008

Het register met een overzicht van alle artikelen die in 2008 in Mobiel verschenen, vindt u op www.bijonspleegzorg.nl. (PDF-bestand)


Tags: ,