agenda – berichten – internet

Veiligheid terugplaatsingen

De Raad voor de Kinderbescherming gaat alsnog bekijken of kinderen die vanaf juni 2008 zijn teruggeplaatst in probleemgezinnen, daar wel veilig zijn. Dat heeft minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin aan de Tweede Kamer laten weten. De Inspectie jeugdzorg schreef op 27 oktober in een rapport dat de Raad voor de Kinderbescherming onvoldoende toezicht houdt op de veiligheid van teruggeplaatste kinderen. De toetsing schiet er soms bij in omdat Bureaus Jeugdzorg niet altijd aan de Raad laten weten dat een kind weer naar huis is of omdat zij de Raad onvoldoende informatie geven. Daarnaast was de toetsing door de Raad voor de Kinderbescherming niet eenduidig. Volgens Rouvoet wordt de veiligheid van teruggeplaatste kinderen in de toekomst beter gecontroleerd, omdat dit geautomatiseerd gaat worden.
(bron: Ministerie voor Jeugd en Gezin)

Kindertelefoon lanceert chatbot

Sinds enkele weken kunnen kinderen chatten met De Kindertelefoon-buddy in Windows Live Messenger (bekend als MSN). Deze buddy is een chat(ro)bot die zij via chatbot@kindertelefoon.nl kunnen toevoegen aan hun vriendenlijst. Tijdens openingstijden (14.00 – 20.00 uur) schakelt de chatbot door met een medewerker van De Kindertelefoon. Daarbuiten geeft hij aan wanneer De Kindertelefoon-chat open is en verwijst tevens naar de ‘Vragenkast’ van de website van De Kindertelefoon..
(bron: MOgroep)

Wat?! op Hyves

Naast een krant, een website en een forum hebben de jongeren uit de redactie van de WAT?! ook een Hyves. Op www.watkrant.hyves.nl kan iedereen lid worden. Op dit moment zijn er al zo’n 54 leden. Aangezien het aantal jongeren in pleeggezinnen in Nederland vele malen groter is, kan de WAT?!-hyves dus nog wel wat groeien!

Rouvoet onderscheiden

Minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin heeft de Andries van Dantzig Penning 2008 gekregen voor zijn inzet tegen kindermishandeling. Hij kreeg de penning tijdens een congres over kindermishandeling en huiselijk geweld in Nieuwegein. Hij gaf aan het een grote eer te vinden de penning in ontvangst te nemen.
(bron: Jeugd en Gezin)

Vooraankonddiging X-change 2009

Op zaterdag 28 en zondag 29 maart 2009 vindt ‘X-change 2009: het Kinderhulp Pleegzorgweekend’ plaats in familiepark Duinrell in Wassenaar. Als blijk van waardering bieden de instellingen voor pleegzorg samen met het Nationaal Fonds Kinderhulp hun pleegouders dit gratis uitstapje aan voor het hele gezin. Pleeggezinnen krijgen toegang tot het attractiepark op de zaterdag of de zondag. Daarnaast kan er twee uur gebruik gemaakt worden van het Tikibad met meer dan tien spannende glijbanen en waterattracties. Tevens is er een uitdagend outdoorprogramma voor jongeren met o.a. een klimwand, tokkelbaan en boogschieten. De uitnodiging met inschrijfformulier wordt uiterlijk 5 januari 2009 verstuurd aan de pleeggezinnen. Inschrijven kan tot 23 januari 2009.
(bron: Pleegzorg Nederland)

MTFC wordt uitgebreid

Het Leger des Heils gaat het programma Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) verder uitbreiden. Binnen het MTFC-programma bieden opvoedouders een strakke structuur en een thuis voor jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Het ministerie van Justitie stimuleert het MTFC-programma dat in Gelderland zijn effect heeft en wil twee nieuwe teams financieren voor de plaatsen Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Dordrecht. MTFC kan worden opgelegd door de rechter in het kader van de gedragsbeïnvloedende maatregel. Het Leger des Heils laat weten dat ze voor alle regio’s op zoek is naar nieuwe opvoedouders om het team te versterken.
(bron: Leger des Heils)


Tags: ,