Thema: Pleegouders als supernanny?

Zit je op een avond televisie te kijken, komt de supernanny langs. Irritante kinderen waarop de ouders de grip volledig kwijt zijn. Gelukkig komt er hulp en na enkele contacten zit het gezin weer op het goede spoor. Rust, gezag en orde zijn hersteld. Het gaat om thuiswonende kinderen die binding met hun ouders hebben. Ouders die moeite willen doen om het gezin weer op de been te krijgen. In de jeugdhulpverlening zien we een verschuiving naar vormen van thuishulp. Internaten worden afgebouwd, mankracht wordt ingezet voor hulp thuis. Beter voor kinderen, goedkoper ook. Wachtlijsten voor thuishulp groeien en blijven in menig provincie tot 2011 bestaan. Kinderen lijken zwaarder beschadigd. Er wordt ook vaker een beroep op pleegzorg gedaan. Met kinderen wordt geschoven om een vaste plaats te vinden, ook met hele kleintjes. Die bezorgen we daarmee een trauma. Pleegzorg is ingewikkeld, kinderen zijn minimaal eenmaal in de steek gelaten. Overplaatsingen bemoeilijken een volgende plaatsing. Waarom zou een kind erop kunnen vertrouwen daar wel te blijven wonen?

Van pleegouders wordt veel verwacht. Binding aangaan, afstand houden, kunnen delen. We hebben meer te maken met bijvoorbeeld ADHD of autisme. We doen een ander beroep op onze kinderen dan jaren geleden. Mensen en kinderen lopen vast. Moeten we de mogelijkheden van pleegzorg herijken? Wat is wel en niet haalbaar? Hoe moet samenwerking en ondersteuning nu vorm krijgen? Belangrijk is dat pleegouders, begeleiders en Bureau Jeugdzorg een reëel beeld hebben van wat je pleegouders kunt vragen. Het komt te vaak voor dat pleegouders van een net afgestudeerde gezinsvoogd horen wat er moet gebeuren, terwijl de pleegouder twintig jaar ervaring heeft. Wederzijds respect en leren van elkaars kennis en ervaring. Dat is ook een kracht van de supernanny: aangeven dat je iets goed doet.

Bij pleegzorg werkt het vaak net anders dan in het televisieprogramma. Duidelijk is dat helder en consequent zijn, het bieden van rust en regelmaat voor kinderen een zegen is. De vaak beschadigde kinderen in pleegzorg hebben meer nodig. Dit thema biedt pleegouders en beroepskrachten hopelijk stof tot nadenken en napraten.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Pleegouders als supernanny’.


Tags: , ,