Symposium Pleegzorg 2015

Donderdag 18 september jl. werd het Symposium Pleegzorg 2015 gehouden in Ede. Zo’n zeshonderd pleegouders en beroepskrachten bezochten de workshops, lezingen en de informatiemarkt. Mobiel was natuurlijk ook aanwezig. Redacteur Peter Stallenberg zei van te voren: “Vanuit mijn werk ga ik wel vaker naar voorlichtingsdagen of een symposium. Eerlijk gezegd zie ik altijd op tegen de opening. Zo’n manager die een jubelend, maar veel te lang verhaal afsteekt.” Inderdaad hebben studiedagen daar wel eens last van, Pleegzorg 2015 gelukkig helemaal niet.

Deze dag werd er gekozen voor een frisse opening, in de vorm van terugspeeltheater. Het Nederlands Terugspeel Theater (1) haalde iemand het toneel op voor een kort gesprek over wat diegene had meegemaakt of belangrijk vindt. Daarna werd dat verhaal omgezet in een lied, dans of kort toneelstuk. In nog geen half uur kwam daarmee de kern van wat pleegzorg is naar boven. Geen retoriek over pleegouders en hun enorme inzet, de groei die pleegzorg nog altijd doormaakt of nieuwe methodiekontwikkelingen. ‘Gewoon’ een oma die haar kleinkinderen opvangt en hen nu ‘gewoon’ een aai over de bol kan geven, terwijl ze dat lichamelijke contact eerst juist afhielden. Het applaus voor wat de acteurs er daarna van wisten te maken, was ook een groot applaus voor wat deze oma heeft weten te presteren. ‘Gewoon’ pleegzorg.

Dunya in 2015

Er staan veel verbeteringen op stapel. Op het gebied van wetgeving, opleidingen, werving, selectie, therapievormen en begeleiding. Alle workshops bespreken is hier niet mogelijk. Voor de komende nummers zullen we steeds iemand die op deze dag iets heeft verteld of heeft laten zien, uitnodigen om dat ook voor Mobiel te doen. Nu be­spreken we een aantal workshops met Dunya in ons achterhoofd. Dit meisje is op 18 september 2008 geboren en wordt in 2015 zeven jaar. Waar kan zij straks het beste heen als haar ouders (even) niet meer voor haar kunnen zorgen?

Gezinshuis

Als het aan Gerard Besten (2) ligt, komt het meisje in een van de gezinshuizen van Gezinshuis.com, waarvan er in 2012 in Nederland al vijftig gerealiseerd zullen zijn. De kracht van het gewone leven, de professionaliteit en het aspecifieke van de gezinshuisouders zullen haar weer op weg helpen.

Deze ouders hebben zelf de regie in handen en zijn geen werknemers, maar zelfstandigen die een opdracht aannemen. Hun professionaliteit wordt gekoppeld aan betrokkenheid in een zakelijke verhouding. Dunya hoeft haar eigen gezin niet te vergeten, want kinderen in gezinshuizen leven in twee gezinnen, ook al komen ze nooit meer in hun gezin van herkomst.

Capabele pleegouders

Dat is wat Piet Strijker (3) zoekt: een passende en continue opvoedingssituatie. Hij doet geen voorspellingen voor 2015. Hij toont echter wel aan dat het overplaatsen van kinderen gedragsstoornissen in de hand werkt en een voortijdige beëindiging van de plaatsing. Het kind heeft recht op stabiliteit en continuïteit. Is de pleegouder wel voldoende toegerust om met de problematiek van bijvoorbeeld een ernstig seksueel mishandeld meisje om te gaan? Hij hoopt met de CHAP-vragenlijst (klaar voor 2015) al voordat de STAP begint erachter te komen welke mensen capabel zijn om pleegouder te worden, zodat voortijdige beëindiging van een plaatsing tot het verleden kan gaan behoren.

Andere werving

Marion van de Aa (4) benadert de werving van pleegouders heel anders. In Noord-Brabant proberen allerlei vrijwilligers belangstelling voor pleegzorg te wekken. Aan­staande pleegouders volgen een heel korte selectieroute. Direct na de selectiegesprekken wordt er geplaatst. Nà plaatsing volgt de bijscholing en de STAP. Wachtende pleegouders verruimen soms hun aanbod bij het zien van de profielen van de wachtende kinderen. Dunya kan in 2015 dus snel geplaatst worden. Vergelijk dit project met de zorgen die Piet Strijker heeft geuit over voortijdige beëindiging van plaatsingen in verband met de forse problematiek van de pleegkinderen. Het project loopt nog te kort om hierover uitspraken te kunnen doen.

Digitaal levensboek

Dunya krijgt ook de beschikking over een levensboek (5). Hierin kan ze haar geschiedenis verzamelen, bijhouden en bewaren. Dat doet ze door de invulbladen op internet te downloaden, bij te houden en uit te printen. Ook de filmpjes die ze tijdens bezoeken heeft gemaakt staan op haar profiel en de stem van haar inmiddels overleden vader heeft ze als mp3-tje opgeslagen. Als ze een weekend bij haar moeder is, hoeft ze haar boek niet mee te slepen. Samen met haar moeder kan ze online haar boek bijwerken. Met haar persoonlijke inlognaam kan Dunya overal aan haar eigen profiel werken. Het digitale levensboek is al volop in ontwikkeling en is waarschijnlijk al veel eerder dan 2015 online.

Zonnige toekomst

Voor alle jonge kinderen (3-7 jr.) die zeer beschadigd zijn, is er in 2015 de mogelijkheid om een jaar in een opvoedgezin te wonen. Het programma MTFC-P (6) is in Amerika uitgebreid onderzocht. Kinderen leren in een jaar hun disfunctionele gedrag positief om te buigen.

De Bascule heeft het programma voor 2015 getest en landelijk in­gevoerd. Al na een half jaar is er voor deze kinderen een helder toekomstperspectief. Na het jaar gaan de kinderen ofwel terug naar huis of naar een perspectief biedend pleeggezin. De positieve gedragsverandering biedt een stevige basis en heeft een gunstige invloed op het vermogen om zich te hechten.

Voor Dunya ziet de toekomst er zonnig uit. Of die toekomst werkelijk zo zonnig is, zal de tijd leren. Het vervolg op pleegzorgverbetertraject Trilium 1, genaamd Trillium 2, is nooit echt van de grond gekomen. Laten we voor Dunya hopen dat de voornemens voor 2015 een betere wind mee hebben.                      <

 

(1) www.nltt.nl of 06 – 10872954
(2) De kracht van het gewone leven – Duurzaam opvoeden in 2015. Gerard Besten is één van de initiatiefnemers van Gezinshuis.com
(3) Uitdagingen voor de wetenschap – Piet Strijker, universitair hoofddocent Rijksuniversiteit Groningen
(4) Pleegzorg: een gat in de markt! – Marion van der Aa, projectleider bij Kompaan te Goirle.
(5) Kijk voor de huidige levensboeken achterin deze Mobiel of op www.bijonspleegzorg.nl onder boekwinkel of bel 038 – 422 25 26.
(6) Meer informatie over MTFC-P via deze link: http://www.debascule.com/show.php?p= index&t=Meerinfo of via telefoonnummer 020 – 890 10 00


Tags: ,