Noord-Holland: 2008 het jaar van de pleegzorg

Auteur: Mirte Loeffen

De feiten:
Aantal jongeren in Noord-Holland (excl. de 16 gemeenten uit de stadsregio Amsterdam): 286.996.
Het totale aantal pleegzorgplaatsen is 884,1. Hiervan zijn 701 reguliere plaatsen.
Overige plaatsingen zijn onder andere incidentele plaatsingen, William Schrikker Pleegzorg, TGV, SPD regulier, BGV (bijzondere gezinsverpleging), MTFC-P en schakelgezinnen (tijdelijke opvanggezinnen).
Aanbieders van pleegzorg zijn OCK Het Spalier, Parlan, Maatschappij Zandbergen, De Bascule en William Schrikker Pleegzorg.
Het totale budget voor pleegzorg is € 8.957.910. Hiervan is € 7.997.374 bestemd voor de plaatsingen, € 251.940 voor ouderbegeleiding, € 517.702 voor werving en selectie en € 175.894 voor de pleegzorgtoeslag (reparatie normbedrag).
De Nederlandse Vereniging van pleeggezinnen (NVP) ontvangt € 15.000 subsidie.

Sascha Baggerman is met haar 32 jaar de jongste gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Haar hoeven we niet te vertellen dat gedeputeerden er een ster in zijn om gelikte praatjes te verkopen en vanuit een ivoren toren te werken. Hoewel ze zich de kritiek van pleegouders op eerder geïnterviewde provincieambtenaren in deze serie van de Mobiele Brigade voor kan stellen, voelt ze zich er niet door aangesproken. Baggerman spreekt pleegouders vaak en veel en geeft hun altijd haar emailadres. Reactie verzekerd! 2008 is wat Baggerman betreft het jaar van de pleegzorg. Zij wil in dit jaar inventariseren waar pleegouders tegen aanlopen om de problemen in 2009 op te kunnen lossen. Pleegouders geven vaak aan dat ze zich door de zorg­aanbieders niet serieus genomen voelen. Sommige pleegouders hebben de indruk dat ze als zorgvragers worden behandeld, terwijl ze medehulpverleners zijn.

Orthodontist

Een andere veel gehoorde klacht is dat er financiële problemen zijn. Ouders blijven onderhoudsplichtig of een kind thuis woont of niet, onder toezicht is gesteld of onder voogdij van Bureau Jeugdzorg staat. Bij een ondertoezichtstelling of voogdij uitgevoerd door Bureau Jeugdzorg handelt Bureau Jeugd­zorg de betaling van bijzondere kosten af. Bij vrijwillige plaatsingen ligt dit anders.

Regelmatig krijgen pleegouders met een pleegkind op vrijwillige basis brieven van deurwaarders op de deurmat omdat de ouders van hun pleegkind de rekening voor bijvoorbeeld de orthodontist niet betalen. Wat Baggerman betreft zijn dit soort zaken in 2009 verleden tijd. Er zou een fonds moeten komen dat dergelijke kosten voorschiet, waarna Bureau Jeugdzorg achter ouders aangaat om het verschuldigde bedrag alsnog los te peuteren. Waar het Baggerman om gaat is dat het financiële risico niet langer bij pleegouders ligt, maar bij de overheid. Ze is optimistisch over de kosten van een dergelijke regeling. Als het bedrag dat open blijft staan in de tonnen gaat lopen is er een probleem. We moeten, hoe dan ook, met de gemeentelijke bijzondere bijstand een heel eind kunnen komen, zo verwacht ze.

Weekendgezinnen

Waar het uiteindelijk om gaat is dat pleegouders geen last hebben van randvoorwaardelijke zaken. Pleegzorg is immers de meest ideale vorm van jeugdzorg omdat die een gewone gezinssituatie het dichtst benadert en ook nog eens heel voordelig is. Het is dan wel heel zuur als mensen afhaken omdat er teveel financiële risico’s aan kleven. Baggerman gaat voor meer pleegouders. Ze wil in november in de week van de jeugdzorg een accent leggen op pleegzorg. Het werven van vakantie- en weekendpleeggezinnen wil ze intensiveren om pleegouders de kans te geven weer even op adem te komen.

Werven

Behalve een wervingscampagne via de regionale radio en televisie moet toch ook in de eigen gelederen gezocht worden. Baggerman: “Als je bedenkt dat er 1200 mensen werken bij de provincie Noord-Holland. Al die mensen hebben weer familie en vrienden… daar moeten toch een heel aantal weekendgezinnen uit te voorschijn kunnen komen.”

Misschien moet Sascha vandaag nog met haar campagne beginnen door haar weblog op www.provincienoord-holland.nl eens te wijden aan het maatschappelijke belang van pleegzorg en daarbij de noodzaak tot het vinden en behouden van pleegouders uit de doeken doen…


Tags: ,