Miljoenen

Bram is ambulant begeleider bij een instelling voor pleegzorg. Hier begeleidt hij ouders en pleegouders. Voor Mobiel doet Bram verslag van zijn ervaringen in de pleegzorg.

De honderd miljoen die enige tijd geleden in de jeugdhulpverlening is gepompt, is op. Wij hebben natuurlijk maar een deeltje van dat geld gekregen, maar wat ben ik blij dat het op is. Ik heb nog nooit zó veel trainingsdagen gehad als in het afgelopen jaar. Vooral rondom de veiligheid van kinderen werden we platgebombardeerd met kennis. Het aantal kinderen dat ik moest begeleiden, is gelukkig gelijk gebleven. Onze leidinggevende heeft zich er niet toe laten verleiden om meer kinderen te gaan helpen. Pleegzorg duurt immers vaak langer dan één jaar en als we tijdelijk een extra kracht hadden aangenomen, zou er nu niemand meer zijn om die nieuwe kinderen verder te begeleiden.

Mijn leidinggevende zie ik overigens minder vaak dan voorheen, ook die heeft allerlei extra trainingsdagen. We worden als team nu aangestuurd volgens de laatste mode in managersland. Natuurlijk weet ook mijn leidinggevende nu alles over kindermishandeling. Alleen de orthopedagoog kan, dankzij de trainingen die zij op haar beurt moest volgen, deze kennis overtreffen. Nu is de geldpot leeg. We zullen weer op onze eigen kennis moeten terugvallen. De wachtlijst zal ondertussen in het oude vertrouwde tempo aanzwellen. Daardoor zal duidelijk worden dat we echt geld te kort hebben in de jeugdhulpverlening. Er zal geld bij moeten. Een slordige paar honderd miljoen waarschijnlijk.


Tags: ,