agenda – berichten – internet

Kindertelefoon verbindt door

Vanaf 1 oktober kunnen de vrijwilligers van de Kindertelefoon bellers direct in contact brengen met een medewerker van Bureau Jeugdzorg. Kinderen in nood, bijvoorbeeld bij mishandeling of bij ernstige emotionele problemen, worden doorverbonden met de afdeling spoedeisende zorg van Bureau Jeugdzorg. Dit gebeurt alleen bij strafbare feiten of bij te weinig steun in de omgeving van het kind én alleen als het kind nadrukkelijk toestemming geeft. Voorheen verwezen de vrijwilligers bij noodsituaties door naar het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of de huisarts, maar dat werkte niet goed; het AMK ontving zelden meldingen van kindertelefoonbellers. Daarom is het afgelopen jaar in samenwerking met het SCO-Kohnstamm Instituut een methodiek ontwikkeld om bellers in nood direct door te verbinden.
(bron: NJi)

Weer extra miljoenen

De provincies gaan 94 miljoen euro extra investeren in het wegwerken van de wachtlijsten in de jeugdzorg. Dat heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) bekend gemaakt. Het rijk doet daar nog eens circa 89 miljoen euro bovenop. Volgens een woordvoerder van het IPO kunnen er met het geld tienduizend jongeren per jaar meer geholpen worden. De middelen zijn voor een deel incidenteel om de huidige wachtlijsten weg te werken. Het overige geld wordt de komende jaren structureel ingezet voor het opvangen van de groeiende vraag naar jeugdzorg. (bron: IPO)

Troostknufffel Wollewiet

Op www.wollewiet.nl leest u alles over het rouwbegeleidingspakket Wollewiet. Dit pakket is speciaal ontworpen voor kinderen en bestaat uit Troostknuffel Wollewiet en een lees- en werkboek. Iedereen verwerkt verdriet op zijn eigen manier. Het boekje geeft kinderen de mogelijkheid het op hun eigen wijze te doen. Het pakket geeft ook aanleiding tot communicatie. De knuffel en het boekje zijn tevens middelen om met het rouwende kind in contact te komen.
(bron: Wollewiet)

Meldcode kindermishandeling

Hulpverleners die te maken kunnen krijgen met kindermishandeling worden wettelijk verplicht om te gaan werken met een meldcode. Dat staat in een brief die het kabinet op 3 september aan de Tweede Kamer stuurde. Op dit moment heeft slechts 45 procent van de hulpverleners een meldcode. De komende periode gaat het ministerie van VWS beroepskrachten en brancheorganisaties aansporen om dit percentage te vergroten.
(bron: Ministerie van VWS)

Verstoorde ouder-kindrelaties

Op woensdag 29 oktober is er in Amersfoort een landelijke themabijeenkomst van ‘De Knoop’, een vereniging voor hechtingsstoornis/Geen-Bodem-Syndroom. Sprekers zijn Ben van Berkel, systeemtherapeut en Betty Smit, ouder-kindtherapeut. Beiden zijn verbonden aan Bebeth, een praktijk voor hechtingsproblemen en zij spreken deze avond over een behandelingsmodel bij verstoorde ouder-kindrelaties. Meer informatie op www.deknoop.org.
(bron: persbericht)

Week van de jeugdzorg

Van 1 tot en met 8 november wordt er weer een Week van de Jeugdzorg georganiseerd. Een initiatief van de twaalf provincies, vertegenwoordigd door het IPO (www.ipo.nl), de drie stadsregio’s Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam, de jeugdzorgaanbieders en de Bureaus Jeugdzorg, verenigd in de MOgroep (www.mogroep.nl). Het thema in 2008 is ‘Thuis in de Jeugdzorg’, met als motto: je ergens thuis voelen kan overal, ook al is de thuissituatie anders dan anders, zoals in de jeugdzorg. De week vraagt aandacht voor jeugdzorg en zorgt voor meer bekendheid met jeugdzorg. Meer informatie op www.weekvandejeugdzorg.nl. (bron: MOgroep)


Tags: ,