Verslaglegging

De kinderen die door pleegzorg worden begeleid, hebben soms al veel meegemaakt. Dus moet je ze in de gaten houden. Er vaak langsgaan, ook als er geen directe aanleiding is. Dan kun je voorkomen dat problemen uitgroeien tot iets dat niet meer in de hand te houden is.

Als ik om mij heen kijk, zie ik vooral typende collega’s. Starend naar hun beeldscherm, terwijl de printer het ene verslag na het andere uitspuwt. Soms zorgt de telefoon voor een korte onderbreking en dan weer vlug achter het toetsen­bord: een verslag maken van dat gesprek. Zo maken we binnen de hulpverlening voor iedereen inzichtelijk wat er allemaal gebeurt rondom een kind.

Die verslaglegging, die wordt gewaardeerd. Sterker nog, als de verslaglegging niet op orde is, wordt een pleegkind ook niet meer betaald. Dat middel werkt. Dossiers worden regelmatig doorgelicht om te zien of alles er wel in zit (om zo de inspecteur een slag voor te zijn). Met behulp van lijsten houden de managers maandelijks in de gaten welk verslag aan het eind van zijn geldigheidsduur dreigt te komen. Meestal komt mijn naam ook wel voor op die lijsten. Ik besteed immers te veel tijd aan alle contacten die ik wil onderhouden. Ik moet echter achter het toetsenbord en zorgen dat de gewenste verslagen in het dossier terechtkomen. Dat doe ik dan maar, want anders gaat het geld kosten. In die tussentijd hoop ik dan maar dat de kinderen die ik geacht word te begeleiden het zelf een beetje weten te redden.


Tags: ,