Mobiel nr. 4-2008

De laatste nachtmerrie…
Hans Wösten
ISBN 9088342493, € 12,95

Na de dood van zijn moeder gaat Milan naar een crisispleeggezin. Daar kan hij niet blijven en hij wordt in een ander gezin geplaatst. Hij vindt het moeilijk en is bang voor alles, maar vooral voor zijn nieuwe pleegzus. Een spannend verhaal over pleegzorg voor kinderen: hoe lees je dat? Als pleegouder zoek je naar herkenningspunten, die je in dit verhaal volop kunt vinden. Het afgewezen voelen, het oneindige verdriet, het vluchten, de vreemde omgeving, deze herkenning maakt dat je meeleeft met Milan. Milan is in het boek acht jaar, zijn gedachten en dromen zijn soms te complex voor zijn leeftijd. Het positieve eind maakt het wel een echt boek voor jongere kinderen. Wil een pleegkind zelf eigenlijk wel een pleegzorgverhaal lezen, waarvan het doel toch vooral vermaak is en niet de herkenning? Onze pleegzoon (13 jaar) nam de proef op de som. Juist omdat het over een pleegkind gaat, zou hij het boek kiezen in de bibliotheek. Hij snapte de overgangen tussen droom en werkelijkheid soms niet, maar heeft het boek met plezier gelezen: je zult toch zo’n draak van een pleegzus treffen!       (MV)

Studie, seks en sla (12+)
Carolyn Mackler
ISBN 9026915446,  € 12,95

Mara Valentine is bezig om de beste eindexamenleerling te worden, totdat haar ouders de dochter van haar zus in huis nemen: V van 16 jaar. Vanaf dat moment draait alles om V en trekt Mara zich steeds meer terug. V is gemeen tegen Mara, maar dat merken haar ouders niet. Mara gaat steeds meer naar haar werk en wordt verliefd op haar baas. Ze ontdekt allerlei dingen van V, maar ze verraadt haar niet bij haar ouders.
Door al het gedoe met V gaat Mara wel anders naar het leven kijken en ziet ze in dat er meer is in het leven dan alleen maar studeren en de beste zijn. Uiteindelijk sluiten Mara en V vrede. Het is een spannend boek met leuke humor. Zelfs op de laatste bladzijde gebeurt er iets dat je helemaal niet verwacht. In dit boek komt goed naar voren wat er kan gebeuren als er ineens een ander kind bij je in huis komt.            (Whitley, 15 jaar)

Crisiskinderen
Roos Haase
ISBN 9050189170, € 15,00

In dit ‘Dagboek van een opvangmoeder’ vertelt Roos Haase langs diverse verhaallijnen over haar leven. Een boek waarin niets verbloemd wordt. De mooie, maar ook trieste zaken worden benoemd. Zoals het verhaal van Jimmy met het FAS-syndroom, die door zijn beperking steeds verder wegglijdt en zijn greep op zijn leven en gedrag verliest. Haase vertelt ook over haar eigen zeer moeilijke en trieste jeugd, waardoor ze in elk geval weet hoe ze het niet wil en waarover ze met veel begrip en warmte schrijft.
Ook is er onbegrip over besluiten van instellingen en kinderrechter, zaken waar menig pleegouder zich in zal herkennen. Kortom verhalen die je aan het denken zetten. Wat een geluk dat er ondanks alles zoveel mensen zijn met plezier in pleegzorg! Ik vind het een aanrader voor praktiserende pleegouders, maar ook voor hen die er over nadenken of al aan de voorbereiding begonnen zijn.         (FW)


Tags: ,