Groningers hebben hart op de juiste plaats

Auteur: Mirte Loeffen  

De feiten:
Aantal jongeren tussen 0 en 18 jaar: 115.000. In 2008 is er 38,7 miljoen euro beschikbaar voor jeugdzorg. Specifiek voor pleegzorg is dit vijf miljoen euro. Er zijn in Groningen drie zorgaanbieders die pleegzorg bieden: de Base Groep met 449 plaatsen, het Leger des Heils CWZW Noord met 16 plaatsen intensieve pleegzorg, het Leger des Heils Jeugdzorg en Reclassering met 132 kinderen en William Schrikker Pleegzorg met 64 plaatsen. In totaal zijn dit 661 plaatsen.

Hanny de Jong is senior beleidsadviseur jeugdzorg met in haar portefeuille onder meer kwaliteit van de jeugdzorg, cliëntenbeleid en Zorg Advies Teams (ZAT’s). Hanny de Jong werkt sinds 2000 bij de provincie Groningen voor de jeugdzorg en vindt het nog altijd boeiend: “Ik kom uit het onderwijs en ik heb altijd al een zwak gehad voor kinderen die het moeilijk hebben. Omdat ik niet uit de sector kom, heb ik een mooie mix van afstand en affiniteit.”

Het goede nieuws dat Hanny de Jong brengt, is dat in Groningen het leuren met kinderen voor een pleeggezin dat elders nog al eens voorkomt een onbekend fenomeen is. Er is ook letterlijk meer ruimte: Groningen kent relatief veel grote pleeggezinnen, maar bovenal, zo geeft Hanny de Jong aan: “Groningers hebben het hart op de juiste plaats.” Toch wordt het ook in Groningen steeds moeilijker om een goede match te maken en wordt er binnenkort gestart met het werven van nieuwe pleegouders.

Behalve het aantal pleeggezinnen, is ook de variatie in typen pleegzorg groot: van netwerkpleegzorg tot deeltijdpleegzorg en van intensieve observatiepleegzorg voor jonge kinderen tot crisispleegzorg: het is er allemaal.

Stel de plattelandscultuur daarom niet gelijk aan conservatisme. Het meest innovatieve voorbeeld is wel de pleegmaatzorgboerderij. Dit is een long-stay voorziening voor kinderen die alle typen zorg hebben gehad en nergens kunnen aarden. De boerderij heeft zes kamers, een centrale keuken en een centrale hobbykamer. De jongeren kunnen gezelligheid opzoeken, maar er wordt niet van hen gevraagd om zich in een gezin te voegen. Geknipt voor jongeren met een zeer belast verleden.

Informele plaatsingen

Ook al is Groningen trots op het grote aantal pleeggezinnen dat de provincie kent, toch wordt er via flinke investeringen in de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) geprobeerd om problemen in gezinnen te voorkomen zodat pleegzorg minder vaak nodig is. De CJG’s moeten laagdrempelige centra worden in de buurt waar ouders terecht kunnen met opvoedingsvragen, zonder dat daar een indicatie voor nodig is. De verwachting is dat met zulke centra veel eerder zichtbaar wordt waar problemen leven, zodat er in een vroegtijdig stadium hulp kan komen. Het is ook denkbaar dat daar gezinnen terecht zullen komen die een pleegkind opvangen, maar daar geen ondersteuning van de pleegzorg bij nodig hebben; de zogenaamde informele plaatsingen.

In Groningen is al tien jaar lang voorwerk gedaan voor deze centra. In de vorm van Zorg Advies Teams zijn dekkende zorgnetwerken gerealiseerd. Die ZAT’s kunnen zo aan de gang binnen de CJG’s.

Er zijn in Groningen ook minder goede zaken zichtbaar. Zo is de communicatie tussen de zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg niet altijd optimaal. Hier hebben pleegouders soms last van. Hanny de Jong heeft daarom twee keer per jaar een gesprek met de betrokken partijen: Bureau Jeugdzorg, de grootste zorgaanbieder en een vertegenwoordiging van pleegouders. De pleegouders van Groningen hebben zich verenigd in Pleegwijzer(1), een afsplitsing van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP). De provincie subsidieert deze stichting om als onafhankelijke belangenbehartiger op te kunnen treden.

Hanny de Jong constateert dat pleegouders in ieder geval de weg weten naar de provincie, ook al hebben ze soms het gevoel dat ze niet gehoord worden. Anders is dit bij ouders; met hen is er geen contact. Het probleem is dat zij niet georganiseerd zijn. De instellingen zouden hier, wat Hanny de Jong betreft, een actievere rol in mogen spelen, want met feedback van direct betrokkenen kun je alleen maar je voordeel doen!                                                 <

(1) Zie ook www.pleegwijzer.nl.


Tags: ,