agenda – berichten – internet

Onderzoek naar veiligheid

De Inspectie Jeugdzorg is gestart met een onderzoek naar veiligheid van kinderen in de pleegzorg. De primaire zorg voor de veiligheid van kinderen ligt bij het pleeggezin. De instelling is daar niet continue aanwezig, daarom is het lastig voor instellingen om de veiligheid te garanderen. Het is de bedoeling dat het onderzoek inzicht geeft in de kwaliteit van handelen van de pleegzorginstel­lingen met betrekking tot de veiligheid van kinderen. Eind december verschijnt het rapport.
Bron: MOgroep

Gezinsvoogd verantwoordelijk voor kind

Ondanks de vele organisatorische problemen in de jeugdzorg blijft de gezinsvoogd individueel verantwoordelijk voor het welzijn van het kind. Bij een veroordeling kan de rechter de werkcondities wel laten meewegen bij de straf. Dit concludeert het Kennispunt Rechten van de Universiteit Utrecht in een onderzoek naar de vraag wanneer een gezinsvoogd strafrechtelijk aansprakelijk is voor dood door schuld. De aanleiding voor dit onderzoek was de zaak Savanna. In die zaak werd de gezinsvoogd uiteindelijk vrijgesproken. Juridisch is het de wettelijke plicht van de gezinsvoogd om kinderen te beschermen tegen letsel en de dood. Daarnaast bestaat er een wettelijke plicht om
kinderen, indien mogelijk, bij hun ouders te laten wonen. Deze vaak tegenstrijdige belangen zorgen dat een gezinsvoogd soms grote risico’s moet nemen. Het rapport ‘Mea culpa? Een verkenning naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gezinsvoogd voor dood door schuld (art. 307 WvSr)’ is uitgegeven door Kennispunt Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie, Universiteit Utrecht. Er is een samenvatting van het onderzoek beschikbaar.
Bron: Persbericht

Professionals onvoldoende toegerust om kindermishandeling aan te pakken

Leerkrachten, medici, jeugdhulpverleners, kleuterleidsters en andere beroepskrachten die werken met kinderen, vinden dat in hun opleiding onvoldoende aandacht is besteed aan kindermishandeling. Liefst 83 procent van hen had het afgelopen jaar een of meer keer te maken had met een vermoeden van mishandeling. Hoe ze dan moeten handelen, leren ze vooral van collega’s. Anders dan de verantwoordelijke bewindslieden, zijn de meeste beroepskrachten voorstander van verplichte scholing en invoering van een meldcode. Dat blijkt uit een enquête van het nieuwe tijdschrift Kindermishandeling onder beroepskrachten.
Bron: Universiteit Utrecht

‘Pleegouders zijn bijzonder nodig’

Deze zomer startte de landelijke SIRE-campagne ‘Pleegouders zijn bijzonder nodig’. De NVP droeg dit onderwerp aan en het werd gekozen uit duizenden andere onderwerpen. De campagne bestaat uit televisie- en radiospotjes, advertenties, een website en banners voor op het internet. Het is de bedoeling dat de campagne een positieve invloed heeft op de algemene beeldvorming over pleegzorg, motiverend werkt voor pleeg­ouders en helpt bij het vinden van nieuwe pleegouders. Op www.pleegouderszijnbijzondernodig.nl is meer te lezen over de campagne, houdt een pleeggezin een weblog bij en beantwoordt een panel van pleegouders vragen van geïnteresseerden.
Bron: NVP, foto: Capital Photos

Achterstand bij kinderen beter begrepen

Stofwisselingsziekten zijn vaker de oorzaak van een ontwikkelingsachterstand bij kinderen dan verwacht. In het Sylvia Toth-centrum van het UMC Utrecht komen kinderen terecht als huisartsen en kinderartsen geen verklaring kunnen vinden voor een ontwikkelingsachterstand. Hoewel de meeste kinderen uit de onderzoeksgroep al eerder een onderzoek naar stofwisselingsziekten hadden ondergaan, bleek dit toch bij twaalf kinderen de oorzaak te zijn van de mentale achterstand. Dat komt onder andere door het grote aantal stofwisselingsziekten dat er is, de kinderen worden doorgaans niet op alle mogelijke ziekten getest. De ontdekking is van belang omdat vaak met een speciaal dieet of door enzymtherapie behandeling mogelijk is voor het kind.
Bron: UMC Utrecht

Kennis over ‘loverboys’

Op 18 september vindt in Amsterdam een bijeenkomst plaats over mensenhandel en loverboys. De dag is voor beroepskrachten die te maken kunnen krijgen met mogelijke slachtoffers en daders, maar niet weten wat mensenhandel precies inhoudt, wat de signalen zijn, wanneer ze naar de politie kunnen stappen, hoe ze het onderwerp bespreek­baar kunnen maken en wat je samen met anderen kunt doen om het slachtoffer uit de greep van deze criminelen te halen en te houden. Meer informatie: Leids Congres Bureau 071-514 82 03 of www.leidscongresbureau.nl.


Tags: ,