Kroatië

Wie ‘Kroatië’ hoort, denkt aan een vakantieland met mooie stranden. Er woont echter maar een klein deel van de bevolking aan die stranden en pleegkinderen worden in Kroatië dan ook niet in mooie strandhuizen opgevangen. De republiek van Kroatië, zoals het land officieel heet, is een land in opbouw. Van 1991 tot 1995 woedde er een burger­oorlog. Kroatië wordt sinds de val van het communisme in 1992 als soevereine staat erkend. In het noorden van het land liggen de steden Zagreb, Dubrovnik, Split, Zadar, Osijek en Rijeka. In het zuiden is er voornamelijk platteland.

Zoals in veel Oost-Europese landen wonen veel van de kinderen die niet meer thuis kunnen zijn in een tehuis. In Kroatië zijn dat gemiddeld 3,5 kinderen op de duizend kinderen. Daarmee is de situatie beter dan in andere Oost-Europese landen waar tien tot twintig op de duizend kinderen in tehuizen wonen. De opvang in de tehuizen is niet ideaal. Er wonen soms wel zestig kinderen, terwijl men is berekend op veertig kinderen.

Geen betaling voor pleegzorg

Pleegzorg komt in het zuiden van Kroatië meer voor dan in het stedelijke noorden. Pleegzorg heeft in het zuiden veel meer de functie van ondersteuning van het pleeggezin, bijvoorbeeld door de moeder te helpen. Van de pleegouders is 44% boven de vijftig, 16% zelfs boven de zestig jaar. De meeste pleegmoeders hebben geen werk. Pleegzorg wordt op vrijwillige basis geboden, er is geen betaling. Het Kroatische woord voor pleegzorg ‘hraniteljstvo’ betekent ‘voeden’. De zorg is dan ook meer gericht op het bieden van eten en een bed en niet zozeer op het welzijn van een kind.

Uit onderzoek van de Kroatische regering is gebleken dat pleegzorg beter aansluit bij de behoeften van een kind dan plaatsing in een tehuis. Toch wordt in de praktijk veelal toegewerkt naar een tehuisplaatsing (staatsonderzoek 1999-2004). Vanuit de regering zijn er wel sociaal werkers, maar is er geen specialisatie pleegzorg. Daarnaast ervaren de sociaal werkers een grote werkdruk en geven zij aan meer tijd nodig te hebben om een kind goed te kunnen begeleiden.

Ook is er geen opleidingsprogramma voor pleegouders. De regering is echter trots op haar pleegzorgsysteem. Pleegouders doen de opvang zonder een vergoeding te ontvangen en er bestaat inmiddels een traditie van meer dan honderd jaar pleegzorg.

Verbetering

De laatste jaren neemt de regering initiatieven om de zorg te verbeteren. Zo wordt er gewerkt aan een opleiding voor sociaal werkers en zijn er plannen om uithuisplaatsingen als gevolg van armoede te stoppen.

Naast de regering zijn er ook andere organisaties die zich met pleeg- en jeugdzorg bezighouden. Zo is Unicef actief in de regio; zij begonnen in 2006 met regionale ondersteuningsteams voor de pleegzorg. Ook zijn er burgerinitiatieven die een andere koers willen varen dan de regering. In 2004 is hierover contact met de regering gezocht en in 2006 werd een informeel netwerk opgezet.

Sinds 2007 kent Kroatië een wet op pleegzorg, opgezet in samenwerking met de IFCO (International Foster Care Organisation).

Gebaseerd op de presentatie tijdens de Europese IFCO 2007 op Malta.


Tags: ,