Eigen pleegzorgervaring bestuur Zeeland

Auteur: Mirte Loeffen  

De feiten:
Aantal jongeren in Zeeland in 2007: 105.117. Voor jeugdzorg waren er in dat jaar 1545 aanmeldingen. Het pleegzorgbudget was in 2007 ongeveer 22% van het budget voor het zorgaanbod. Het aantal gefinancierde pleegzorgplaatsen was 336, maar vanwege netwerkplaatsingen ligt het werkelijk aantal rond de 390. Op 31 december 2007 stonden er veertien kinderen op de wachtlijst voor pleegzorg. Dit had te maken met specifieke matchingsproblematiek. Stichting Pleegoudersupport Zeeland ontvangt in 2008 € 60.000,-, waarvan ruim de helft een eenmalige subsidie is.

Ik spreek met Peter Moerdijk en Wilma Knulst, beiden beleidsmedewerker bij de Provincie Zeeland. Zij adviseren de gedeputeerde George van Heukelom die verantwoordelijk is voor het beleid op het gebied van pleegzorg. De adviezen van Moerdijk en Knulst vinden goed gehoor. Bijna de helft (drie van de zeven) van de leden van het college van gedeputeerden hebben zelf ervaring met pleegzorg en ook de gedeputeerde draagt pleegzorg een warm hart toe.

Inzetten op behoud van pleegouders

De provincie is actief om herstelbeleid om te buigen naar voorkombeleid en ook de bijbehorende geldstromen moeten verschuiven. Er wordt stevig ingezet op Intensief Pedagogische Thuishulp om uithuisplaatsingen te voorkomen. Indien dat toch nodig is, heeft een pleeggezin de voorkeur. De behoefte aan pleeggezinnen zal dus toenemen en vooral de behoefte aan gespecialiseerde pleeggezinnen die met extra begeleiding kinderen met ernstige problematiek kunnen opvangen. Dit vraagt ook meer van de bestaande pleegouders. Ook zorgaanbieder Stichting Agogische Zorgcentra Zeeland (AZZ) zet met het nieuwe pleegouderbeleidsplan stevig in op behoud van pleegouders door ondersteuning en deskundigheidsbevordering in samenwerking met de pleegouders zelf.

De provincie steunt een groep van pleegouders met de naam Stichting Pleegoudersupport Zeeland. Deze Stichting is in 2006 door pleegouders opgericht om de belangen van pleegouders op regionaal niveau te behartigen. De lijntjes tussen Pleegoudersupport en de provincie Zeeland zijn kort. Twee tot drie keer per jaar heeft Wilma Knulst overleg met een afvaardiging en een keer per jaar spreekt de stichting met de gedeputeerde. De stichting heeft in Zeeland de plaats ingenomen van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP). Wat is het verschil voor de beleidsmedewerkers? Wilma Knulst: “Van de NVP merkten we nooit zoveel. Pleegoudersupport Zeeland is een actieve club, dat spreekt ook uit hun website; www. pleegoudersupportzeeland.nl.”

Pleegoudersupport

Een blik op de website laat zien dat Wilma niets teveel heeft gezegd. Binnenkort wordt voor Zeeuwse pleegouders een sessie familie­opstellingen gehouden. Dit is een systeemtherapeutische werkvorm waarbij een persoon mensen aanwijst die belangrijke personen uit een familie of gezin vertegenwoordigen. Deze mensen gaan op een zelf gekozen plaats in de ruimte staan en vertellen wat er met hen gebeurt. Dit kan processen in een gezin of familie verhelderen. De stichting biedt ook de mogelijkheid om als pleegouder gebruik te maken van supervisie. Het gaat om trajecten van vijftien bijeenkomsten, eens in de twee weken gedurende twee uur. De supervisie wordt geleid door een erkende supervisor. Pleegouders die een supervisietraject hebben doorlopen, schrijven:

•  “Ik heb geleerd meer te relativeren. En ik heb meer zicht gekregen op mijn eigen functioneren.”
•  “Er is meer rust in mij gekomen en dat komt de kinderen uiteindelijk ten goede.”
•  “Als pleegouder heb ik een andere/betere kijk gekregen op de problematiek die het pleegkind heeft. Ik kan het beter plaatsen.”
•  “Tijdens supervisie leer je jezelf beter begrijpen. Dit wens ik iedere pleegouder toe.”

Koffie- en KIP-bijeenkomsten

Verder zijn er voor pleegouders koffiebijeenkomsten en voor kinderen van pleegouders zijn er de KIP-bijeenkomsten. KIP staat voor Kinderen In Pleeggezinnen. Een KIP-bijeenkomst geeft kinderen van pleegouders de kans om met lotgenoten uit te wisselen hoe het is als er een pleegkind in je gezin woont. Mooi aan de site van Pleegoudersupport zijn documenten die je kunt downloaden, van stukken van de Pleegouderraad (POR) tot de wet op de Jeugdzorg en niet te vergeten de links naar relevante websites. De stichting is bedoeld voor alle pleegouders in Zeeland, een lidmaatschap is niet nodig.

Geen concurrentie

Bijzonder aan de Zeeuwse situatie is dat er maar één zorgaanbieder is: AZZ. Het voordeel is dat door de schaalgrootte AZZ van alle markten thuis is en alle typen jeugdzorg kan leveren: van ambulante hulp tot residentiële groepen, van zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking tot crisisinterventie en ook pleegzorg. Het nadeel is dat je als pleegouder niet kunt kiezen bij welke instelling je je diensten aanbiedt. Dat is vooral lastig als je een conflict hebt of niet tevreden bent over de samenwerking. Bovendien mis je concurrentiewerking tussen instellingen wat de kwaliteit scherp houdt. Het al of niet doorgaan met het monopolie van één zorgaanbieder blijft een terugkerend thema voor de provincie. Voorlopig blijft de situatie zoals die is. Er zijn nu eenmaal te weinig jeugdigen in Zeeland om een palet aan instellingen te financieren.


Tags: ,