Beste lezers

NIEUWE COLUMNIST

Een terugkerend verzoek in het lezersonderzoek was een column in Mobiel van een pleegouder. Ook in de redactie zelf was dat al eens ter sprake gekomen. Niet dat we genoeg hebben van Bram, integendeel zelfs, maar de persoonlijke ervaringen van een pleegouder zijn toch anders dan die van een pleegzorgbegeleider. Aangezien Mobiel er voor beide groepen is, zijn we op zoek gegaan naar een tweede vaste columnist. Dat is Marieke geworden. Op pagina 25 stelt ze haar pleegzoon en haar gezin aan u voor.

In Beste Lezers snijdt Willemien Kronenberg zijdelings een beladen onderwerp aan: alleenstaande mannen die pleegouder willen worden. De ene pleegzorginstelling wil geen kinderen plaatsen en raadt mannen door middel van een brief af om zich op te geven, de andere instelling vindt het prima, maar besteedt extra aandacht aan het betrekken van het netwerk van de desbetreffende man bij het pleegouderschap. Wij zijn benieuwd hoe u over dit onderwerp denkt. Moet dat kunnen: een pleegkind bij een alleenstaande man? U kunt ons hierover schrijven of e-mailen. De gegevens vindt u in het colofon.

Beste Lezers: Screening & veiligheid

door: Willemien Kronenberg

De pleegzorginstelling is verant­woor­delijk voor de screening van aspirant-pleeggezinnen en hun begeleiding. Het kan voorkomen dat de pleegzorginstelling op een bepaald adres geen kind wil plaatsen. Uiteindelijk is echter Bureau Jeugdzorg verantwoordelijk voor de plaatsing en bepaalt wat er gebeurt. Wanneer de pleegzorginstelling de verantwoordelijkheid op dit adres niet wil nemen, zal Bureau Jeugdzorg zelf de begeleiding op zich moeten nemen.

Voorbeeld 1
Sommige pleegzorginstellingen, ver­spreid over Nederland, willen geen kinderen meer plaatsen bij alleenstaande mannen. Het is geen officieel beleid, want het neigt naar discriminatie, maar het is wel de praktijk. Argumenten zijn de kwetsbaarheid van zowel het kind als de pleegvader en het nemen van verantwoordelijkheid. Een goedwillende beginner zal de risico’s waarschijnlijk slecht inschatten. Maar wat nou als Bureau Jeugdzorg een alleenstaande man vindt in het netwerk? Dan wordt de pleegzorginstelling zomaar voor het blok gezet.

Voorbeeld 2
Een kind blijkt vanwege heel heftig gedrag niet te plaatsen in een pleeggezin en het zal nog zeker anderhalf jaar duren voor er een plaats is in het gewenste internaat. Via via wordt het kind opgevangen en Bureau Jeugdzorg gaat akkoord. Je moet wat tenslotte. Het gezin wordt aangemeld voor screening bij de pleegzorginstelling, want het kind woont al bij hen en het is dus een netwerkplaatsing.

De pleegzorginstelling heeft echter bezwaren en wil dit gezin niet begeleiden. Bureau Jeugdzorg vindt dat er genoeg tijd geïnvesteerd is en blijft bij deze plaatsing, maar neemt de begeleiding ook niet op zich. Daardoor zit dit ‘moeilijke’ kind verkeerd: het wacht zonder begeleiding op een goede plaats. Met alle risico’s van dien voor kind en pleegouders.

In beide voorbeelden zijn zowel de pleegzorginstelling als Bureau Jeugdzorg verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind, maar ook voor de veiligheid van de pleegouders. Wat wordt er toch bedoeld met die veiligheid?


Tags: ,