Verder lezen over hechting

Een overzicht van recente boeken en websites over hechting

Kind tussen pleegouders en ouders
Anne Maaskant
ISBN 9066658707, € 14,90
Bij pleegkinderen die langdurig in een pleeggezin wonen, is er meestal sprake van regelmatig contact met de eigen ouders. Vaak wordt verondersteld dat kinderen heen en weer geslingerd worden tussen aan de ene kant loyaliteit aan en hechting met de ouders en aan de andere kant de pleegouders. Maaskant vroeg voor haar afstudeerscriptie pleegkinderen naar de relatie met hun ouders en pleegouders en naar de frequentie waarin zij hun ouders zien.

De antwoorden laten zien dat het welbevinden van de pleegkinderen vooral wordt bepaald door de kwaliteit van de relatie met de pleegouders. Als het om hechting en loyaliteit ging, was er geen sprake van concurrentie tussen de pleegouders en de ouders. De frequentie van het contact met de ouders heeft geen invloed op het welbevinden van het pleegkind. Wel lijdt het pleegkind er onder als het niet goed gaat met de ouder.

Anne Maaskant schreef haar scriptie in 2005 voor de faculteit Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. De scriptie werd beoordeeld met de tweede scriptieprijs POW UvA 2006 en de Horizon Studieprijs 2007 en werd in het kader van deze laatste prijs in boekvorm uitgegeven.           (WK)

Wachten op Zach
Els Lodewijks-Frenken en Jaap Lodewijks
2005, ISBN 9024405637, € 20,20
Aardig en makkelijk leesbaar boek dat hechting vanuit de pleegouders laat zien. Zij zijn gehecht aan Zach en gaan er iedere keer weer voor als er problemen zijn.

Voor jou zeker…?! Over gehechtheid en basisvertrouwen
H. van der Ham
2002, ISBN 9031336416, € 15,70
Een boek dat op een heldere manier het begrip hechting uitwerkt. Wat betekenen de termen, waar komen ze vandaan en hoe moet je er in de behandeling mee omgaan. Gemakkelijk leesbaar.

Hechting & loyaliteit
M. Hoogsteder en S. de Vriese (red)
2004, ISBN 9066655713, € 14,90
Waar komen de begrippen hechting en loyaliteit vandaan? Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt getoond hoe de begrippen door elkaar kunnen lopen en hoe ze in de dagelijkse praktijk tot heel verschillende conclusies leiden.

Hechtingsstoornissen
N.P. Rygaard
2007, ISBN 9066658355, € 29,50
Een praktijkgericht therapieboek met een heel goede inhoudsopgave. Er wordt ook een stukje gewijd aan het pleeg­gezin en de klas. Bedoeld voor behandelaars, maar ook interessant voor wie wil weten hoe behandelaars werken.

Behandeling van hechtingsproblemen
A. Thomees-Vreugdenhil
2006, ISBN 903134625X, € 29,95
Drie behandelingen voor gehechtheidsproblemen worden opnieuw uitgewerkt en onderbouwd. In de eerste plaats een boek voor hulpverleners.

Als hechten moeilijk is
G. Vaessen
2004, ISBN 9044116649, € 23,90
Geschreven voor ambulante jeugdzorgwerkers. Naast uitleg van verschillende begrippen, is het vooral een beschrijving van een dialooggerichte begeleidingsmethode voor het begeleiden van jongeren met hechtingsproblemen en hun ouders, thuis of in het pleeggezin.

www.hechtingsstoornis.info
Website van oudervereniging De Cirkel. Veel informatie, tips en ervaringsverhalen.

www.hechtingsstoornis.nl
Website van oudervereniging De Knoop, zie ook artikel pagina 16.

www.basictrust.com
Landelijke organisatie van zelfstandig gevestigde hulpverleners die specialist zijn op het gebied van opvoeding, hechting en adoptie.


Tags: ,