Thema: hechting

Vanaf haar zesde weet ze zelf alles het beste. Ze wil geen lichamelijk contact, maakt veel ruzie, accepteert moeizaam grenzen en is erg van slag bij bezoeken van moeder, terwijl ze er tegelijkertijd erg naar uitkijkt.

Hechting en loyaliteit zijn twee begrippen die veel langskomen in de pleegzorg. Er worden aan beide begrippen vaak meteen waardeoordelen gekoppeld. ‘Het is goed dat ze zo loyaal is aan moeder’, ‘het is een overlevingsmechanisme’ of ‘het loyale gedrag staat een goede hechting van het pleegkind aan haar pleegouders in de weg’. Er is altijd wel een draai aan te geven. Binnen de redactie hebben we besloten om de twee begrippen los van elkaar te behandelen. Familierelaties en loyaliteit komen later dit jaar aan bod. In dit nummer staan we stil bij hechting.

Wat betekent hechting precies en waar komt het woord eigenlijk vandaan? De betekenis blijkt niet eenduidig te zijn en dat zorgt nog wel eens voor verwarring. Naast deze uitleg volgt een interview met Mirjam Oosterman, onderzoeker aan de Vrije Universiteit, over haar onderzoek naar hechting tussen pleegkinderen en pleegouders.

Verder leest u een verslag van een studiedag over feiten en meningen over een verstoorde gehechtheid en een interview met pleegouders van een kind met hechtingsproblemen. Dit zal voor veel pleegouders een heel herkenbaar verhaal zijn. Omdat hechting een belangrijk onderwerp is in de pleegzorg en verschillende lezers waarschijnlijk meer willen lezen, sluiten we het thema af met een rijtje recente boeken.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Hechting’.


Tags: , ,