Mobiel nr. 2-2008

Haal het beste uit je kind en jezelf
Annelies Wiersma

ISBN 9081223829, € 19,95

Een vlot boek, over het werken met de deugdenboeken van L.K. Popov. De schrijfster weet de 52 deugden zo te verwoorden dat kinderen nieuwsgierig worden en er samen met ouders mee willen werken. Best lastig, want wat moet je als ouder met begrippen als: dienstbaarheid, gehoorzaamheid, genade of spaarzaam?

Voor de schrijfster was het moeilijk eerst haar eigen en later de scepsis van cursisten te overwinnen en er mee aan de slag te gaan. Het vergt doorzettingsvermogen, maar zit je er in, dan blijkt het een goed boek voor ouders met jongere kinderen. Kinderen voelen zich herkend en erkend en er wordt over hun gevoelens en die van volwassenen gepraat.

De schrijfster geeft ook geregeld trainingen en lezingen (info@actonvirtues.nl). Prima idee voor een pleegzorgdag!  (FW)

Kind in de knel
Pim Steerneman e.a.

ISBN 9044116793, € 15,90

Ontwikkelingsstoornissen zijn stoornissen in de ontwikkeling van een kind waardoor de ontwikkeling achterblijft of langzamer verloopt dan verwacht. Sommige stoornissen zijn erfelijk bepaald, zoals autisme­spectrumstoornissen. Een stoornis kan zich binnen een ontwikkelingsgebied situeren (lichamelijk, emotioneel, sociaal, verstandelijk), maar vaak is er sprake van belemmeringen op meerdere terreinen.

In dit boek staan bijdragen van diverse auteurs. Stuk voor stuk interessant, maar in samenhang los zand. Volgens de achterflap gaat het boek over samenwerking tussen kind en professional, opvoeder en professional en kind en opvoeder. Daarnaast over samenwerking tussen de toegespitste diagnostiek en de gerichte behandeling, hulpvragers en zorgaanbieders, wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk en eveneens tussen de verschillende instellingen en (jeugdzorg)sectoren.’ Dat is wat veel voor 100 pagina’s.           (ML)

Kleine mensen, grote gevoelens. De seksuele opvoeding van kinderen
Sanderijn van der Doef

ISBN 9021618906, € 13,95

Voor alle ouders van opgroeiende kinderen is dit een aanbevelenswaardig boek. Op een heel vanzelfsprekende manier wordt de seksuele opvoeding van kinderen tussen de 0 en 12 jaar behandeld. Wanneer en hoe praat je met kinderen over seksualiteit, welke normen en waarden hanteer je en wat zijn grenzen? Wanneer is iets bijvoorbeeld misbruik? Ook wordt er bij de actuele vragen over seksualiteit en computergebruik stilgestaan.

Voor ouders met jonge kinderen een aanmoediging om opkomende vragen op het niveau van het kind te beantwoorden, maar ook voor meer ervaren ouders zinvol om nog eens door te lezen. Het hele boek is in een gemakkelijk leesbare stijl geschreven en er is goed op onderwerpen te zoeken.


Tags: ,