agenda – berichten – internet

Ouders, Kinderen en Detentieproject

Vereniging Exodus biedt Penitentiaire Inrichtingen (PI) speciale bezoekmiddagen aan voor gedetineerde ouders en hun kind(eren). Dit Ouders, Kinderen en Detentieproject (OKD) wordt gedragen door vrijwilligers die de kinderen tijdens de bezoekmiddagen naar de PI rijden. Op 29 mei organiseert Exodus een themadag over OKD. Verschillende sprekers zijn uitgenodigd, waaronder Martine Delfos, biopsycholoog, onderzoeker en therapeut. Met de bijeenkomst wil Exodus een bijdrage leveren aan het debat over de uitbreiding van bezoekmogelijkheden aan gedetineerde ouders door hun kinderen. Deelname kost € 50,00 per persoon, inclusief lunch, koffie, thee en symposiuminformatie. Voor wie dit bedrag een belemmering vormt, geldt een gereduceerd tarief. Locatie is Hotel Engels in Rotterdam, gelegen naast het Centraal Station. Inschrijven tot 17 mei a.s.
Meer informatie op www.exodus.nl.

Veel kinderen in justitiële inrichtingen

In Nederland worden, vergeleken met omringende landen, veel kinderen opgesloten in justitiële jeugdinrichtingen. Ook worden vaker afzonderingsmaatregelen genomen. Defence for Children International Nederland onderzocht de situatie in Nederland, België, Frankrijk en Engeland. Projectleider Sharon Detrick concludeert: “In de onderzochte landen stijgt het aantal opgesloten kinderen. Nederland blijkt één van de koplopers te zijn in Europa.” Met het onderzoeksrapport wil Defence for Children benadrukken dat de vrijheidsbeneming van kinderen in strijd is met het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind als het niet gebruikt wordt als uiterste maatregel.
Meer informatie: Rapport ‘Violence against children in conflict with the law’, www.defenceforchildren.nl.

Kind in Arnhem nog maar voor één rechter

Dagblad De Gelderlander schreef onlangs dat de kinderrechters van de Arnhemse rechtbank als eerste in Nederland zoveel mogelijk zaken rond een kind op één rechtszitting behandelen. Ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en eventuele strafbare feiten worden in een zogenaamd gecombineerde rechtszitting tegelijk behandeld. Tot nu waren daar drie kinderrechters voor nodig.
De Raad voor de Kinderbescherming presenteert op de zitting ook één rapport. Deze werkwijze is efficiënter en sneller voor de rechters en zij kunnen de problemen in onderlinge samenhang beoordelen. De Radboud Universiteit Nijmegen gaat onderzoeken of de nieuwe werkwijze van de Arnhemse kinderrechters betere uitspraken oplevert en dus meerwaarde heeft voor de kinderen.
Bron: De Gelderlander

Vernieuwde website Kindertelefoon

De Kindertelefoon heeft haar website vernieuwd. Kinderen kunnen nu met elkaar en met een medewerker online communiceren. De Kindertelefoon voert jaarlijks ruim 100.000 gesprekken over onderwerpen als seks, problemen thuis, pesten of emotionele problemen. Het aantal chatverzoeken is de laatste jaren sterk toegenomen van ruim 4.000 in 2005 tot ruim 21.000 in 2007, terwijl het aantal telefoongesprekken terugliep van zo’n 30.000 per maand naar 16.000.
Meer informatie op www.kindertelefoon.nl.

Pleegzorgsymposium in september

Donderdag 18 september aanstaande is er weer een landelijk pleegzorgsymposium: ‘Pleegzorg 2015’. In De Reehorst in Ede richten de deelnemers hun blik op de toekomst: hoe ziet pleegzorg er over zeven jaar uit? Een afwisselend programma met inleidingen, minilezingen, een doorlopende filmvoorstelling en workshops. De dag is bedoeld voor alle betrokkenen in de pleegzorg: pleegzorgbegeleiders, pleegouders en management en daarnaast collega’s van zorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg.


Tags: ,