Toveren

Als je afhankelijk bent van hulpverlening, dan heb je te maken met heel veel formulieren. Op die formulieren staan nummers. Dossiernummers, referentienummers, relatienummers, ga zo maar door. Verder heb je ook nog alledaagse codes zoals pincodes, postcodes of het burgerservicenummer. Allemaal cijfers en letters waarvan de instanties die mogelijk een helpende hand kunnen bieden, verwachten dat je ze kent en weet in te vullen op hun formulieren. Daarnaast willen ze ook nog dat je kopieën meestuurt van andere formulieren (loonstrookjes, jaaroverzichten, bankafschriften, belastingtoeslagen, huur). Anders nemen ze de aanvraag niet in behandeling. Veel van mijn begeleidingstijd aan ouders zit dan ook in het uitpluizen en ordenen van gegevens. In ‘formulier’ zit het woord ‘formule’, van ‘toverformule’. Zo’n formulier kun je ook vergelijken met een toverformule. Het werk van een doorsnee tovenaar bestaat immers ook uit het verzamelen van de juiste ingrediënten en het uitspreken van de juiste woorden. Dus of je nou bankafschriften en een referentienummer moet opgeven of twee druppels paddenslijm met het woord ‘abracadabra’ moet zeggen, het blijft het samenstellen van de juiste formule. Veel formulieren geven toegang tot iets, bijvoorbeeld tot bijzondere bijstand of tot een vergoeding in de schoolkosten. Formulieren zijn dus eigenlijk een soort ‘Sesam open U’-spreuken. Bereid de juiste formule en de schatkamers gaan open. Als je op deze manier naar al dat papierwerk kijkt, is het plots een stuk leuker om te doen.

“Zeg meneer, wat voor werk doet u nou?”

“Ik? Ik ben pleegzorgtovenaar.”


Tags: ,