Op zomerkamp: waarheen en wie betaalt dat?

Auteur: Marianne Panneman  

Het lijkt misschien nog ver weg, de zomervakantie, maar wie zeker wil zijn van zijn vakantiebestemming boekt in de winter al huisje, camping, vlieg- of bootreis. Ook voor zomerkampen voor kinderen geldt dat je er snel bij moet zijn, wil je kind verzekerd zijn van deelname aan haar of zijn favoriete kamp. Zomerkampen zijn er in vele soorten en maten. Kinderen gaan er naar toe om plezier te hebben met leeftijdgenoten. Naast ‘gewone’ zomerkampen zijn er ook ‘speciale’ kampen voor bijvoorbeeld zieke, autistische of onzekere kinderen. In dit artikel schenken we aandacht aan een aantal speciale zomerkampen en aan mogelijkheden die er zijn voor vergoeding.

Ook bij de speciale zomerkampen zijn er verschillende doelen. Sommige kampen hebben een therapeutische doelstelling. Andere kampen willen kinderen vooral plezier en ontspanning bieden. Indirect wordt een ander doel bereikt: ontlasting van de (pleeg) ouders, die even niet hoeven te zorgen. Er zijn veel speciale kampen te vinden. Ze hier allemaal opsommen is helaas niet mogelijk. We brengen er een aantal onder uw aandacht. Daarnaast vragen we u om uw positieve ervaringen met het zomerkamp van uw kind te laten weten. Bij voldoende tips kunnen we in het najaar op onze website een overzicht plaatsen van zomerkampen waar pleegouders en -kinderen enthousiast over zijn, ter inspiratie voor volgende vakanties.

Kosten en vergoedingen

De prijzen van de zomerkampen lopen erg uiteen. Een therapeutisch kamp met begeleiding door beroepskrachten kost over het algemeen meer dan een kamp dat vooral gericht is op ontspanning en door vrijwilligers wordt begeleid. Bespreek met uw pleegzorgwerker en/of voogd wat de mogelijkheden voor vergoeding zijn en welke ondersteuning hij of zij hierbij kan bieden. Twee goede mogelijkheden zijn:

• Fonds

Pleegzorgwerkers of voogden kunnen een fonds aanschrijven (zoals Nationaal Fonds Kinder­hulp). Als een fonds wordt toegekend kunnen hiermee (een deel van) de kosten van een kamp worden betaald.

• PGB

Veel kampen kunnen vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) worden betaald. Heeft u al voor andere zorg voor uw kind een PGB, dan kan het zomerkamp bijvoorbeeld vanuit de vrije ruimte worden betaald. Meer informatie staat op pgb.startpagina.nl. Ook kunt u uw pleegzorgwerker vragen het een en ander voor u uit te zoeken en/of aan te vragen.

Een overzicht van zomerkampen in 2008

Therapeutische Zorgvakantieboerderij De Oase

Voor kinderen met een beperking zoals ADHD, PDD-NOS, van 5 tot 14 jaar. In Follega, Friesland. Naast ontspannen vakantieactiviteiten zijn er dagelijks korte individuele therapeutische sessies gericht op spel, motoriek, communicatie en socialisatie. Een vakantieweek kost € 950,00 en kan uit een PGB worden vergoed. Zie www.deoase.info.

JiP – Jongeren in Pleeggezinnen

Voor alle jongeren die in pleeggezinnen wonen, tussen 12 en 16 jaar. Tijdens het kamp kunnen jongeren zichzelf zijn, omdat iedereen die meegaat weet wat pleegzorg is. Er wordt van alles georganiseerd, zoals een disco, sporten, een dropping, een bonte avond. In 2008 in Ermelo, van 20 juli t/m 25 juli. Op een zaterdag in de herfstvakantie is er een reünie. De kosten zijn € 170,00. Zie www.stichtingjip.nl.

De luchtballon

Voor kinderen met astma, voedselallergie, eczeem, obesitas en diabetes van 5 t/m 17 jaar. In Calfven/Ossendrecht. De kampen zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid en er zijn wisselende therapeutische activiteiten. Kinderen blijven minimaal twee en maximaal vijf weken op het kamp.

De jongste deelnemers (5 t/m 9 jaar) kunnen starten met de kennismaking van één week. Voor kinderen t/m 15 jaar kost een week € 160,00. Voor kinderen van 15 t/m 17 jaar geldt een hogere prijs, aangezien voor hen aangepaste/duurdere activiteiten worden georganiseerd: € 390,00 per twee weken.

Zorgverzekeraars geven soms een tegemoetkoming in de ouderbijdrage, soms kan een beroep op de Algemene Bijstandswet worden gedaan of kan een bijdrage bij de Algemene Nederlandse Gehandicapten Organisatie (ANGO) worden aangevraagd. De mensen van De Luchtballon helpen graag bij het zoeken naar mogelijkheden. Zie www.deluchtballon.nl.

Stichting Kico

Voor kinderen tussen de 6 en 15 jaar die om diverse redenen problemen hebben. Bijvoorbeeld kinderen met ernstig zieke ouders, kinderen met een achterstand die extra begeleiding nodig hebben, kinderen uit de residentiële opvang, kinderen uit armoedegezinnen of kinderen met ADHD of een stoornis in het autistisch spectrum. In Veldhoven, de Ardennen of Zuid-Frankrijk.

Kico houdt deelnamebedragen zo laag mogelijk, zodat ook mensen met weinig geld zich kunnen inschrijven. Kosten zijn € 60,00 voor een week, instanties betalen € 155,00 en voor kinderen die een PGB hebben worden de werkelijke kosten berekend: € 495,00 (bedragen 2007). Zie www.kico.nl.

Sterkamp

Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die onzeker zijn of moeite hebben met het leggen van sociale contacten. Een Sterkamp wordt begeleid door psychologen, acteurs en bewegingsdeskundigen. Zes weken na afloop van het kamp is er een terugkomdag voor ouders en kind. Voor kinderen die al eens een Sterkamp hebben bezocht, wordt een Maankamp georganiseerd. Een Sterkamp en een Maankamp kosten € 485,00. Voor ouders/ opvoeders die zich dit niet kunnen permitteren, is eventueel een vergoeding van € 150,00 mogelijk. Ook is vergoeding vanuit een PGB mogelijk. Zie www.sterkamp.nl.

Another World

Voor kinderen met gedragsproblemen van 5 tot 17 jaar (ADHD, PDD-NOS, Syndroom van Asperger, Gilles de la Tourette, ODD, verstandelijke beperkingen). In Papenvoort, Drenthe. Een week (5 dagen) kost€ 550,00. Zie www.another-world.nl.

Stichting Boemerang

Voor kinderen met een autistische of aanverwante stoornis. In Borculo worden twee vakantiekampen georganiseerd van 5 dagen in de zomervakantie. In 2008 van zondag 20-7 t/m vrijdag 25-7. Het ene kamp is voor kinderen van 6 tot 9 jaar en het andere kamp voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Het kamp kost per week € 150,00 en daarnaast wordt een vrijwillige bijdrage van € 25,00 gevraagd (bedragen 2007).

Zie www.boemerang.org.


Tags: ,