Friesland op zoek naar pleeggezinnen

Auteur: Mirte Loeffen  

De Mobiele Brigade onderzoekt het pleegzorgbeleid van de verschillende provincies. Waar liggen de speerpunten, wat zijn de paradepaardjes en wat verdient meer aandacht maar wordt onder het tapijt geschoven? Mobiel zoekt het uit. Voor deze aflevering bezocht Mobiel de provincie Friesland.

De feiten

Aantal jongeren tussen 0 en 18 jaar op 1 januari 2007: 158.282 op een totale bevolking van 642.209. In totaal heeft de provincie een budget van ca. € 60 miljoen voor zorg en welzijn in het algemeen. Daarvoor is circa € 45 miljoen bestemd voor jeugdzorg en sociaal beleid gericht op jeugd. Friesland heeft in 2006 € 3.665.107,- voor pleegzorg uitgetrokken. Stichting Jeugdhulp Friesland heeft ruim 400 pleeggezinnen.

In 2007 is daar Stichting De Kern bijgekomen die een incidentele subsidie van ca. € 100.000, — heeft ontvangen voor vijf kindplaatsen. Specialistische pleegzorg: De William Schrikker Groep levert drie kindplaatsen en de Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn vijf. Het aantal kindplaatsen zegt niet iets over het aantal pleegkinderen dat wordt geholpen. Dat kan beduidend hoger liggen. Eén kindplaats kan door drie kinderen worden gebruikt wanneer ze in bijvoorbeeld vier, zes en twee maanden hulp ontvangen. De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen ontving in 2006 ca. € 26.225,- aan subsidie.

Vraag van gezinnen staat centraal

Ik bel mevrouw Schokker terwijl ze in de auto zit op weg naar een bijeenkomst over vroegtijdige schoolverlaters. Dat het 16.45 uur is deert haar niet. Haar werkdag is vandaag relatief kort: om 19.30 uur kan ze op huis aan. Vandaag stond er onder andere jongeren, alcohol en armoede op de agenda. De andere dagen van de week zal het niet vroeger worden dan 23.00 uur. We hebben dan ook niet te maken met een ambtenaar, maar met een Gedeputeerde voor Jeugd. In Friesland zijn er vijf Gedeputeerden. Samen met de Commissaris van de Koningin, die de lijnen onderhoudt met Den Haag, vormen zij het College van Gedeputeerde Staten.

Het College is een collegiaal bestuur: dat wil zeggen dat de gedeputeerden gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor het uitgevoerde beleid. Schokker heeft een brede portefeuille. Die bestaat behalve Zorg en Welzijn, waaronder jeugdzorg, uit Water, Wadden, Onderwijs en de nieuwbouw van het Friese Provinciehuis. Een aantal ambtenaren maakt met en voor haar beleidsvoorstellen die gaan over haar portefeuille.

Zo snel mogelijk hulp

Speerpunt van het pleegzorgbeleid is om kinderen zo snel mogelijk te plaatsen in pleeggezinnen als dat noodzakelijk is, waarbij een netwerkplaatsing de voorkeur heeft boven plaatsing bij onbekenden. Het is daarbij lastig dat er in Friesland (net als in veel andere delen van het land) een tekort aan pleeggezinnen is. Vooral gedurende de zomermaanden is het behelpen. Aan de aanbieders van pleegzorg in Friesland is gevraagd een plan te maken waarover de provincie met hen in gesprek zal gaan. De provincie wil graag ondersteunen bij het realiseren van de plannen. In Friesland bieden vijf organisaties pleegzorg aan: Jeugdhulp Friesland, het Leger des Heils, Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn (SGJ), Stichting de Kern en de William Schrikker Groep (WSG). Jeugdhulp Friesland neemt de grote bulk aan plaatsingen voor haar rekening: 400 van de 500.

Goede samenwerking

Mevrouw Schokker vindt de prima samenwerking tussen het Bureau Jeugdzorg en de zorgaanbieders typerend voor Friesland: “Er is onderling veel overleg. Partijen houden informatie niet voor zichzelf vanuit het idee ‘deze cliënt is van mij’. Ze schuiven aanvragen ook niet als een hete aardappel heen en weer, maar bekijken bij welke instelling een cliënt het beste geholpen kan worden. Het gaat echt goed in Friesland.”

De provincie volgt graag de plannen van de uitvoerders van pleegzorg en springt bij met middelen waar nodig. De pleegouders in Friesland worden vertegenwoordigd door de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP). Een derde van de pleegouders is er lid van. De ambtenaren van mevrouw Schokker overleggen regelmatig met de NVP. Een belangrijk onderwerp is daarbij de wijze waarop aspirant-pleegouders worden voorbereid en hoe de match tussen pleegouders en kinderen verbeterd kan worden. Voldoende pleegouders vinden blijft het grootste struikelblok. •


Tags: ,