berichten- agenda – internet

Nieuwe financiering jeugdzorg

Vanaf 2009 krijgen de provincies en de drie grootstedelijke regio’s een budget dat rekening houdt met de prognoses van de vraag naar jeugdzorg. Daarnaast krijgen provincies meer mogelijkheden om eigen accenten te leggen in hun jeugdbeleid. Provincies waar meer vraag is naar jeugdzorg, krijgen meer geld. Als de provincies geld overhouden mogen ze dat houden, maar moeten ze het de jaren daarop wel binnen de jeugdzorg besteden. Komen provincies geld tekort, dan moeten ze dat uit eigen middelen aanvullen. Een onafhankelijk Adviesorgaan Financiering Jeugdzorg adviseert minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin en het Interprovinciaal Overleg over de hoogte van het totale budget en de verdeling daarvan over de 15 provincies en grootstedelijke regio’s.
(Bron: Jeugdengezin.nl)

Nogmaals: bijeenkomst hechtingsstoornis/problemen

De studiebijeenkomst van De Knoop op 14 november jl. trok zoveel belangstelling dat er op 30 januari a.s. een tweede avond komt in de Martuskerk in Amersfoort. Prof. Dr. C. Schuengel van de Vrije Universiteit in Amsterdam spreekt over: ‘Feiten en meningen over verstoorde gehechtheid: Waar wetenschappers (niet) mee kunnen helpen’. De bijeenkomst is bedoeld voor betrokkenen bij hechtingsstoornis/ problemen. De Knoop is een landelijke vereniging voor hechtingsstoornissen/ Geen-Bodem-Syndroom(GBS). Aanmelden tot 24 januari. De toegang is € 10,00, voor studenten € 7,50 en gratis voor leden van De Knoop. Meer info: www.deknoop.org of via 0527-614504.
(Bron: persbericht)

Dure telefoontjes

Wie veel met instanties belt, weet het: 0900-nummers kosten geld. Achter de meeste 0900-nummers zitten ook gewone telefoonnummers. Via de website www.vraagalex.nl, vindt u voor veel 0900-nummers een goedkoper alternatief.

Pleeggezin gezocht

Ramon is op zoek naar een pleeggezin. Een bijzondere oproep, want met matchen heeft Mobiel in feite niets te maken. Toch maken we eenmalig een uitzondering, omdat het de essentie van pleegzorg laat zien: thuis zijn in een ander gezin. Ramon mailde de redactie van Mobiel met het verzoek om de oproep te plaatsen. Hij heeft geen indicatie voor pleegzorg, omdat hij al 30 jaar is. Door een ontwikkelingsachterstand heeft hij het niveau van een twaalfjarige. Ramon woont op zichzelf met begeleiding, in de omgeving van Alkmaar. Hij voelt zich erg eenzaam, hij is er nog lang niet aan toe om voor zichzelf te zorgen. Hij zoekt een gezin dat hem als pleegzoon opneemt, maar is ook blij met een gezin voor weekend en/of vakantie. Wilt u meer informatie of wilt u kennismaken met Ramon? Stuur ons een e-mail, wij sturen uw bericht door naar Ramon.

Website Mobiel gehackt

In oktober is de website van Mobiel 24 uur gehackt. Wie de website bezocht, kreeg zwart beeld te zien. Zodra we dit in de gaten kregen, is de website hersteld en weer online gezet. Toch bleken er in de weken er na sporen van de boosdoeners achter te zijn gebleven. Verschillende bezoekers lieten ons weten dat hun webbrowser een melding gaf dat de site ‘onveilig’ was. Uiteindelijk heeft de provider de site tijdelijk afgesloten. Inmiddels heeft onze webmaster de beschadigde bestanden vervangen door ‘schone’ bestanden. Het sein staat nu op veilig en u bent weer van harte welkom op www.bijonspleegzorg.nl.

Omgaan met verlies

Op vrijdag 25 januari vindt het congres ‘Beroepsmatig omgaan met verlies, een kunde’ plaats. Doel is om de noodzaak van scholing op dit gebied onder de aandacht te brengen van alle beroepskrachten die in hun werk met verlies en schokkende gebeurtenissen in aanraking komen. Het congres is bedoeld voor beroepskrachten, kosten zijn € 100,– inclusief lunch en borrel. Opgeven kan via verlieskunde@hu.nl, voor 1 januari 2008.
(Bron: persbericht)


Tags: ,