Wat wil de lezer van Mobiel?

Auteurs: Rick van de Locht en Jolanda Stellingwerff  

Wat wilt u van ons, wie bent u eigenlijk en wie zijn toch die netwerkpleegouders? Zoals u eerder las, wil de redactie weer eens in kaart brengen wat de lezers van Mobiel vinden. Uit eerdere lezersonderzoeken bleek dat netwerkpleegzorg een ondergeschoven kindje is. Extra aandacht dus in ons onderzoek voor netwerkpleegouders. Onze speurtocht liep langs twee verschillende paden. Om te weten welke behoeften u als lezer van een tijdschrift voor pleegzorg heeft, hebben we een enquête afgenomen. Om een beeld te krijgen van netwerkpleegouders, hebben we 26 van deze speciale opvoeders geïnterviewd.

Aan de enquête werkten ruim 130 mensen mee. Het grootste deel hiervan heeft de enquête ingevuld tijdens het weekend voor pleeggezinnen in Burgers Zoo. Daar moet onder meer uit blijken welke informatiebehoefte er is en wat de mening is over de artikelen.

Aan welke informatie hebben ervaren pleegouders behoefte? Wat wil een beginnende pleegouder lezen? Wat is interessant voor deeltijdpleegouders? Op grond van de uitkomsten kunnen we de inhoud nog beter aanpassen aan uw wensen en behoeften.

Nieuwe rollen en omgangsvormen

Bijna alle redactieleden voerden gesprekken met netwerkpleegouders. Deze groep is in drieën te verdelen: de pleeggrootouders, andere familie (bijvoorbeeld broer, zus, oom of tante) en overige bekenden uit het netwerk (buren, vrienden, leerkrachten e.d.). De gesprekken gingen over de band tussen de opvoeders en de naasten van wie ze het kind hebben opgevangen, wat er in het verleden is voorgevallen waardoor de plaatsing noodzakelijk werd en in welke situatie de ouders en de pleegouders daardoor terecht kwamen.

Hierdoor heeft de redactie een beter beeld gekregen van wat netwerkpleegzorg inhoudt. Iets wat van belang is bij de onderwerpkeuze en de manier waarop we bepaalde onderwerpen benaderen. Een thema over samenwerken met ouders heeft voor een netwerkpleegouder een heel andere insteek dan voor een bestandspleeg­ouder. Het gaat niet om die al dan niet lastige ouder van het pleegkind, nee het gaat over je eigen kind, je broer, vriendin of over de buurvrouw. Dat is echt iets anders. Pleegzorg in je netwerk betekent een grote verandering in hoe je met elkaar omgaat. Nieuwe rollen en nieuwe omgangsvormen die ingrijpende gevolgen hebben in de familie of kennissenkring.

Netwerkpleegzorg in Mobiel

De meeste netwerkpleegouders komen op een andere manier in aanraking met pleegzorg dan bestandpleegouders die zichzelf aanmelden. Meestal worden ze halsoverkop pleegouder. Opvallend is dat de meeste instellingen pas laat starten met begeleiding, pleegvergoedingen en het abonnement op Mobiel. Terwijl deze pleegouders meestal geen idee hebben van wat pleegzorg inhoudt, wat er is aan regelingen en ondersteuning en waar ze moeten zijn. Dit is een belangrijk punt voor de instellingen.

Over de begeleiding en over Mobiel zijn de pleegouders zeer tevreden. Er is een grote informatiebehoefte en Mobiel voorziet daar in, al mag er wel meer aandacht zijn voor netwerkpleegzorg.


Tags: ,