Uit het leven van een vader (2)

Bewerking: Antoinette van Wijngaarden  

In twee delen kijkt Mobiel mee in het leven van een vader. In 1994 wordt het jongetje D geboren. Zijn ouders zijn dan al uit elkaar. Als D een jaar is, belt zijn vader voor de eerste keer het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (toen nog Bureau Vertrouwensarts). Hij maakt zich zorgen, omdat D volgens hem ernstig verwaarloosd wordt door zijn ex S.

Wanneer D vijf jaar is, wordt de Raad voor de Kinderbescherming ingeschakeld en krijgt D een toeziend voogd. De situatie verandert niet en in 2002 wordt D in een crisispleeggezin geplaatst. Vader heeft nu voor het eerst regelmatig contact met zijn zoon. Na de vakantie gaat D naar een nieuw pleeggezin. De vader heeft op advies van de voogd de voogdij aangevraagd.

2002 / Juli (Frankrijk)

Vandaag belde mijn vader de beslissing van de rechtbank door. Mijn verzoek is afgewezen. Het glijdt eerlijk gezegd een beetje langs me heen. We zijn nu in ieder geval samen en D geniet met volle teugen.

2002 / Augustus

D naar zijn nieuwe pleegouders gebracht. Er is al een bezoekregeling vastgesteld. Een keer in de twee weken van zaterdagochtend tot zondagavond. Ze vragen of ik D wil halen en brengen. Dat vind ik prima. Hun adres is geheim voor S.

2002 / Augustus

Van de voogd gehoord dat ik D de eerste maand niet mag zien. Hij moet zich hechten aan zijn nieuwe pleeg­ouders. En wij dan? En D? We zijn drie weken de hele tijd samen geweest. Toen ik hem wegbracht, heb ik gezegd dat het allemaal goed komt en dat we elkaar gauw weer zouden zien. En nu mag hij me helemaal niet zien.

2002 / November

D’s verjaardag gevierd. Mijn ouders waren er de hele dag. ’s Middags kwamen een paar vrienden en zijn eerste pleegouders langs. Allemaal met kinderen, dus een huis vol.

2003 / Januari

Uitgebreid gesproken met de voogd. We vinden dat D niet echt goed zit bij het pleeggezin. Ze zijn wel lief, maar ze doen nooit iets met hem. We hebben het idee dat D erg achtergesteld wordt bij hun eigen kinderen. Met Sinterklaas bijvoorbeeld kregen zij stapels cadeau’s en D alleen een lullig boekje. Het cadeau van mijn ouders hebben ze teruggestuurd. De voogd beaamt dat het niet ideaal is, maar er was geen ander gezin beschikbaar. Bovendien zorgen ze volgens hem wel voor de drie R’s: reinheid, rust en regelmaat. Dat vindt hij blijkbaar voldoende. Ik niet.

2003 / Maart

De bezoekregeling is opeens veranderd. D mag nog maar een middag per maand bij ons zijn. De pleegouders hebben bij de voogd geklaagd. Ze vinden D zo opstandig als ik hem terugbreng. Vind je het gek? Iedereen trekt aan hem, zijn moeder, zijn pleegouders, wij. De voogd zegt dat het allemaal wel goed komt, maar eerst moet ik nog even voor akkoord tekenen voor verlenging van de uithuisplaatsing met een jaar.

2003 / Oktober

Het pleeggezin wil stoppen. S is achter hun adres gekomen en is langs geweest. Ze was agressief. Ik heb voor de zoveelste keer gezegd dat M en ik graag voor hem willen zorgen.

2003 / Oktober

De nieuwe voogd van D heeft met de pleegouders gesproken. D mag toch blijven, op voorwaarde dat S niet meer bij het pleeggezin langskomt.

2003 / November

D heeft zijn verjaardag bij ons gevierd. De hele dag familie en vrienden. Ontzettend verwend met cadeaus. We hadden zijn pleegouders en hun kinderen ook uitgenodigd, maar ze zijn niet op komen dagen.

2003 / December

Deze voogd heeft opeens de bezoekregeling uitgebreid naar twee keer per maand een heel weekeinde. Dus D mag weer bij ons blijven slapen. Dat geeft hoop.

2004 / Februari

De pleegouders willen stoppen. Omdat niemand weet waar hij aan toe is, blijven er teveel spanningen. Daar kunnen ze niet meer tegen. Toch vraagt Bureau Jeugdzorg verlenging van de plaatsing aan. Hun argument is dat D zich inmiddels aan hen gehecht lijkt te hebben.

“De gezinsvoogd heeft aangegeven dat een onderzoek moet uitwijzen welke woonplek voor D het beste is. Met een dergelijk onderzoek wordt binnen twee weken gestart en de voogd verwacht dat de resultaten binnen afzienbare tijd bekend zullen zijn.” (Rechtbank, februari 2004)

2004 / April

Bureau Jeugdzorg heeft een psychiater ingeschakeld om te onderzoeken waar D het beste kan wonen. Vandaag is deze psychiater bij ons op bezoek geweest. Hij gaat onderzoeken of ik ‘genoeg pedagogische en affectieve vaardigheden heb om D te verzorgen en op te voeden’. Wat die man niet allemaal wilde weten. Of ik de krant kan lezen. Of ik wel eens ijsbeer. Hij gaat ook bij het pleeggezin langs en ik geloof ook bij S.

2004 / Juni

Eindelijk het rapport van de psychiater ontvangen. Vijftien pagina’s. Het was lang zoeken naar deze zin: ‘Betrokkene vertelt dat D altijd welkom is bij hem en zijn vrouw en ook bij hen mag komen wonen. Vanuit psychiatrisch oogpunt bestaan daartegen geen contra-indicaties.’

Vandaag ook een mail van de pleegzorgwerker ontvangen met haar advies aan Bureau Jeugdzorg: ‘Het is duidelijk dat de moeder van D niet voor hem kan zorgen. Zijn vader wil en kan dit wel. Omdat pleegzorg bestemd is voor kinderen waarvoor geen van beide ouders kan zorgen, is pleegzorg hier niet langer geïndiceerd.’

2004 / Juli

Er is weer verlenging van de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing aangevraagd. De psychiater blijkt geadviseerd te hebben om D bij S te plaatsen! Die heeft ze om haar vingers weten te winden. De voogd twijfelde en heeft de buurtregisseur van de politie gebeld. Die blijkt regelmatig professioneel contact met S te hebben. Hij vergeleek haar met een verslaafde zwerver. Dus willen ze D daar niet plaatsen en ook niet bij ons omdat ze niet weten of wij de opvoeding aan kunnen. Nu willen ze dat hij nog een tijd bij het pleeggezin blijft, terwijl er onderzoek naar onze opvoedingsvaardigheden gedaan wordt. Waarom laten ze D niet bij ons wonen en geven ons dan hulp?

“Moeder heeft aangegeven geen contact meer te willen met Bureau Jeugdzorg.” (Gezinsvoogd, juli 2004)

2004 / Augustus

Een brief aan de rechter geschreven met het verzoek om de uithuisplaatsing niet meer te verlengen en om D zo snel mogelijk bij ons te plaatsen. Het duurt me allemaal veel te lang en als D nu geplaatst wordt, hoeft hij niet halverwege het schooljaar van school te veranderen.

“Besloten is dat de minderjarige in het pleeggezin zal blijven en dat er zal worden onderzocht of de minderjarige in de toekomst bij zijn vader kan worden geplaatst.” (Rechtbank, augustus 2004)

2004 / September

De uithuisplaatsing is verlengd met een jaar. Ik word er moedeloos van.

2005 / Februari

D woont bij ons!!! Hij mocht een weekje mee op vakantie. Toen ik de pleegouders belde over het terugbrengen, zeiden ze dat dat niet meer hoefde. Ze hebben er geen zin meer in en vinden dat hij beter af is bij ons. Bureau Jeugdzorg, voor het blok gezet, gaat akkoord.

“De plaatsing in het pleeggezin kan D niet behoeden voor spanningen die zijn ontwikkeling, ontplooiing en welzijn negatief beïnvloeden.” (Hulpverleningsplan, februari 2005)

2005 / Juni

Vandaag de rechtzitting over de voogdij. S was afwezig en heeft verder ook niets van zich laten horen. De voogd van Bureau Jeugdzorg steunde mijn verzoek. Nu moet het toch lukken…

2005 / September

M is zwanger. We hebben het meteen aan D verteld. Huilen en lachen tegelijk, toen een indianendans. We wilden dit al zolang, maar eerst moest D op een goede plek zitten.

2005 / Augustus

De rechter heeft mij tot de enige voogd van D benoemd. Ben ik eindelijk officieel vader geworden. Van een tienjarige. •

“Intens gelukkig zijn wij met de geboorte van onze zoon en broer [..]” (Geboorte­kaartje, juni 2006)


Tags: ,