Mobiel nr. 5-2007

Hoe match ik met mijn kind?
Cees Schenk

Deze schrijver, al 25 jaar psycholoog en daarnaast ook vader, ontwikkelde de ‘Bewust Opvoeden naar Zelfstandigheidmethode’. Dit betekent nadenken over je eigen gedrag en kijken hoe je dat kunt laten passen bij dat van je kind. Schenk geeft steeds stappen en wijzen van opvoeden, met veel voorbeelden en opdrachten. Wat wil je bereiken? Wat zou bij je kind werken? Belangrijk is om kritisch te kijken naar je eigen gedrag en emoties. Wat doen die met een kind? Als je heel directief opvoedt, terwijl je kind er allergisch voor is, werkt dat zeker niet. Teveel overleggen als een kind behoefte heeft aan structuur, ook niet. Soms is het wellicht beter je partner, die net wat andere kwaliteiten heeft, een probleem te laten oplossen. Schenk zegt: stel doelen en bedenk stapjes om daar te komen of te komen tot een vorm die voor jou en je kind werkbaar en prettig is. Leuk en vlot geschreven met goede ideeën: een aanrader. (FW)
Hoe match ik met mijn kind? door Cees Schenk. Uitgeverij Ploegsma, ISBN 9021618807, € 14,95.

Drie stukjes nacht
Rose-Marie Vassallo en Godeleine de Rosamel

Drie stukjes nacht komen uit de lucht vallen. Mevrouw Muis ontfermt zich over hen en gaat hun ouders zoeken. De andere dieren moeten niets van de baby’s hebben, maar mevrouw Muis houdt vol. Ze zoekt uit wat ze lusten en als ze beginnen te vliegen, regelt ze vliegles bij de zwaluwen. Na de zomer mogen ze met de nachtzwaluw mee naar het zuiden, maar ze willen bij mevrouw Muis blijven. Ze krijgen het erg koud en wikkelen zich in hun vleugels. Mevrouw Muis hangt hen op aan hun haakpootjes aan de hoogste hanenbalk, dan zijn ze buiten het bereik van muizeneters. Na de winter worden ze wakker en vliegen ze de nacht in. Wie kleuters iets duidelijk wil maken over pleegzorg, heeft hier een leuk prentenboek aan! (MK)
Drie stukjes nacht door Rose-Marie Vassallo en Godeleine de Rosamel. Uitgeverij Mercis Publishing-Allasso, ISBN 905647118X, € 13,00


Tags: ,