Thema: Over de grens 1

Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat de kans dat kinderen mishandeld of misbruikt worden in een pleeggezin veel groter is dan wanneer kinderen bij hun ouders wonen. Een schokkend gegeven waar veel pleegouders en pleegzorgbegeleiders zich niets bij voor kunnen stellen. Je begint toch juist aan pleegzorg om er te zijn voor kinderen die bijvoorbeeld mishandeld zijn? De STAP en aanverwante selectiemethoden zijn er toch ook op gericht om pleegouders te screenen? Gelukkig zijn de zaken die af en toe in het nieuws opduiken excessen. Wel is er een schemergebied tussen wel en niet mishandelen of misbruiken. Je hebt als pleegouder soms te maken met kinderen die een verleden hebben van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. Daar kunnen ook kinderen tussen zitten die op een negatieve manier ‘geleerd’ hebben om te gaan met aandacht, waardering en goedkeuring. Wat doet dit gedrag met jou als pleegouder? Je wilt het beste voor het kind, maar je merkt door de jaren heen dat je je maar niet kunt hechten. Je schiet wat makkelijker uit je slof dan bij de andere kinderen. Dat ene kind weet steeds het bloed onder je nagels vandaan te halen. Je wilt niet reageren, maar toch doe je het. Ook kan een kind zo kwetsbaar zijn, dat alleen een troostende arm al bedreigend is. Hoe ga je als pleegzorgbegeleider het gesprek aan met pleegouders?

Mishandeling en misbruik in pleeggezinnen is een lastig onderwerp. Mobiel vindt dat het onderwerp alle aandacht verdient. In deze Mobiel en in het volgende nummer is ons thema dan ook: ‘Over de grens’. Waarom zijn pleegkinderen een risicogroep? Hoe staat het landelijk met de bestrijding van kindermishandeling en –misbruik en wordt daarbij ook gedacht aan pleegouders? Hoe ga je als pleegouder om met grenzen? Stof om over na te denken en vooral ook om over te praten. In uw gezin, met uw begeleider of met andere pleegouders.

Zie alle artikelen van dit thema door te klikken op de tag “over-de-grens-1”.


Tags: , ,