Beste lezers

Op de terugweg van de redactie­vergadering van Mobiel bladerde ik in de trein wat in het boekje ‘Positief opvoeden’ (1). Tegenover mij zat een puber die mij wat meewarig aankeek. Ik veronderstelde, wat even later juist bleek, dat hij geen geldig kaartje bij zich had. Hij kwam er bij de controle echter wonderwel mee weg.

Dit heuglijke feit en mogelijk ook de titel van mijn boek, maakten dat hij een praatje met mij aanknoopte. Hij was namelijk helemaal niet positief of aardig opgevoed. Hij woonde in een tehuis. Al leek hij gesticht te willen zeggen, waaruit hij nu was weggelopen op weg naar zijn moeder in Helmond. Als hulpverlener wilde ik hem eigenlijk voorhouden dat het niet zo’n slimme zet was om hulp­verlening op deze wijze te ontduiken, maar hij was al weer een stuk verder met zijn verhaal over de ontberingen die hij geleden had. Bij Breda had hij mij ervan overtuigd dat het echt veel beter was niet in die instelling te blijven.

Dinsdag 11 september was in de NRC te lezen dat de justitiële jeugdinrichtingen onveilig zijn voor bewoners en personeel. Mijn jonge vriend uit de trein is er dus waarschijnlijk goed van afgekomen. Een 13-jarig meisje, een 14-jarig meisje en een 17-jarige jongen hebben zich in de afgelopen maanden van het leven beroofd in zo’n inrichting. Ik heb thuis kinderen in dezelfde leeftijd en ik werk met kinderen (en hun ouders) in dezelfde leeftijd. Ik heb me voorgenomen om voortaan, bijvoorbeeld in de trein, vaker een gesprek aan te knopen. Deze jongeren verdienen iets meer, namelijk respect.

Ben Wagner, Redactielid

Van de redactie

Van harte gefeliciteerd! Omdat de SIRE (Stichting Ideële Reclame) 40 jaar bestaat, kon iedereen ideeën voor een reclame­campagne inzenden. Uit de 2703 inzendingen is de campagne ‘Pleegouders in beeld’ van de NVP als winnaar gekozen. Een felicitatie waard voor de NVP, maar ook voor alle overige betrokkenen in de pleegzorg!

Reacties van lezers ontvangen wij altijd met open armen. We lezen natuurlijk graag wat u van ons blad vindt, maar bovenal horen we graag uw mening over kwesties die in de pleegzorg aan de orde zijn. Het is prettig om te horen dat u onze ervaringsverhalen waardeert, maar we zijn nog veel meer benieuwd naar uw eigen ervaring en horen graag wat u vindt van het provinciebeleid of van de positie van pleegouders. Gelukkig weet u ons goed te vinden. Inzendingen worden niet automatisch geplaatst in Mobiel en vanwege de beperkte ruimte moeten ze soms worden ingekort. Dit betekent niet dat we niets met uw reacties doen. Reacties worden altijd besproken in de redactievergadering en al wordt een brief of artikel niet geplaatst: vaak is het voor ons wel aanleiding om op een andere manier aandacht aan dat specifieke onderwerp te besteden. Blijf ons dus vooral schrijven over wat u belangrijk vindt.

In ons thema wordt een onderwerp dieper uitgelicht en van verschillende kanten bekeken. Het thema in dit nummer zou gaan over ‘Kindermishandeling en -misbruik door pleegouders’. Het afgelopen jaar verschenen er verschillende berichten in de landelijke media over pleegouders die hun pleegkinderen hebben mishandeld of misbruikt. Schokkend en verontrustend. We wilden er als redactie iets mee in Mobiel, maar wisten niet goed hoe. Het is een gevoelig onderwerp met verschillende kanten. Genoeg pleegouders hebben ooit te maken gehad met valse beschuldigingen. Het leed dat daardoor wordt veroorzaakt is enorm. Omdat er zoveel kanten aan zitten en ook omdat we wilden laten zien wat er landelijk en in pleegzorginstellingen gebeurt om kindermishandeling en -misbruik te voorkomen en aan te pakken, behandelen we dit thema in twee delen onder de naam ‘Over de grens’. Dit keer deel 1, in nummer 6 deel 2.


Tags: ,