Wat is ouderbegeleiding?

Auteur: Nynke Stoker  

Tot voor kort hield pleegzorg zich hoofdzakelijk bezig met de begeleiding van kinderen en pleegouders. Tegenwoordig neemt pleegzorg een plek in die meer recht doet aan alle betrokkenen, met een pleegzorgwerker die meerzijdig partijdig is voor kind, ouders en pleegouders. De pleegzorgwerker begeleidt dus ook de ouders, als hier specifiek om gevraagd wordt door de voogd of casemanager. Ouderbegeleiding is mogelijk bij elke vorm van pleegzorg. Of het nu om crisisopvang gaat of langdurig verblijf, ouders kunnen een beroep doen op ouderbegeleiding.

De begeleiding van ouders is alleen gericht op de pleegzorgsituatie. Ouders kunnen bijvoorbeeld ondersteuning ontvangen om te leren aanvaarden dat hun kind qua opvoeding aan de zorg van pleegouders wordt toevertrouwd. Andere voorkomende aspecten zijn verlies­verwerking, samenwerken met pleegouders, herdefiniëren van de relatie met hun kind en het leren waarderen dat ouderschap in alle gevallen gehandhaafd blijft. De pleegzorgwerker maakt een afspraak met de ouders om doelen op te stellen voor de begeleiding. De pleegzorgwerker biedt geen ondersteuning op financieel gebied, huisvesting en dergelijke. Hiervoor verwijst de pleegzorgwerker door naar andere instellingen.

Kansen voor ouders

Dat ouderbegeleiding door de pleegzorgwerker wordt geboden, biedt kansen. Het biedt de mogelijkheid om de twee werelden van ouders en pleegouders dichter bij elkaar te brengen. Dit alles in het belang van het kind.

Door de kans op vooroordelen en conflicten te verkleinen wordt er meer begrip gecreëerd. Ouders leren hun opvoedersrol op afstand in te vullen. Zij beseffen dat zij altijd een belang­rijke rol in het leven van hun kind zullen spelen en mogen invullen, al woont hun kind niet meer bij hen. Kortom, ouderbegeleiding biedt meer mogelijkheden tot samenwerking.

Pleegzorgwerker moet combineren

Om ouderbegeleiding goed vorm te geven en goed te combineren met pleegouder­begeleiding, wordt een ander beroep op de pleegzorgwerker gedaan. De pleegzorgwerker moet andere vaardigheden opdoen en inzetten. Ineens krijgt de pleegzorgwerker te maken met diverse belangen, in plaats van de belangen van alleen pleegouders en pleegkind. Voorwaarde is dus dat de pleegzorgwerker de meerdere belangen met elkaar kan combineren. De zorg rondom het kind moet goed gecoördineerd worden.

Onduidelijke verantwoordelijkheden

Voor pleegouders is het ook wennen dat zij de pleegzorgwerker moeten delen met de ouders. Belangrijk is dat pleegouders hierin goede begeleiding ontvangen en goede informatie krijgen. Het moet duidelijk zijn wat ouderbegeleiding inhoudt en wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Het lastige is dat op dit moment het vormgeven van ouderbegeleiding nog erg in ontwikkeling is. Het is dus niet altijd en overal duidelijk wat de verantwoordelijkheden zijn van de pleegzorgwerker en de case­manager/voogd die niet meer de ouderbegeleiding doet. Het is afhankelijk van de situatie en de vraag wat de pleegzorgwerker kan bieden. Blijf daarom altijd vragen naar duidelijkheid als bepaalde dingen niet helder zijn. Het invullen van ouderbegeleiding is voor iedereen nieuw. Door open te zijn en door te vragen kan de ouderbegeleiding gezamenlijk vorm krijgen.


Tags: , ,