Uit het leven van een vader (1)

Auteur: Antoinette van Wijngaarden  

In dit nummer en in het volgende nummer kijkt u mee in het leven van een vader. Een voorbeeld van een zaak waarin de diverse belangen mijlenver uiteen liggen en waarin die van het kind al helemaal niet voorop gesteld werd.

1988 / Mei

S heeft zich vandaag bij me in laten schrijven. Nu wonen we ook officieel samen.

1994 / Juni

S is zwanger. Vier maanden al. Tijdens een ruzie gooide ze me het voor de voeten. Toen ik zei dat ik een ander huis wilde zoeken. Ik kan nu natuurlijk niet weggaan.

1994 / Augustus

Ik ben weg bij S. Het ging echt niet meer. Altijd ruzie en ze blijft coke gebruiken en te veel drinken.

1994 / Oktober

S is opgenomen in het ziekenhuis en moet daar waarschijnlijk tot de bevalling blijven. Ik ga bijna elke dag langs.

1994 / November

Vandaag is D geboren. Hij is kerngezond. Godzijdank. En superlief.

1995 / Mei

S heeft een nieuwe vriend. Ze woont bij hem.

1995 / November

D is nu elk weekeinde bij mij.

1995 / December

Ik vind dat het niet goed gaat met D. Hij ziet er ongezond uit. Zijn kleertjes zijn vuil en passen niet. Volgens mij zorgt S helemaal niet goed voor hem. Ik heb het AMK gebeld en gesproken met een vertrouwensarts. Ik heb het idee dat ze me als de gefrustreerde ex zien. Voelde me niet serieus genomen.

1997 / Januari

Op S is geen pijl meer te trekken. Ik zie D steeds onregelmatiger.

Ik heb hem al vier maanden niet gezien en ik weet ook niet waar hij is.

1997 / Maart

Vandaag de zitting over de omgangsregeling die ik heb aangevraagd. Ik mag D om de week een heel weekeinde.

1997 / Mei

S wil steeds meer geld. Als ik weiger, mag ik D niet zien.

1997 / Juni

S is in elkaar geslagen door haar vriend en ligt in het ziekenhuis. Zij heeft me gebeld en gevraagd of ik D wil komen ophalen. M vindt het prima.

1997 / December

Vandaag stond S na acht maanden opeens voor de deur. Ze kwam D met veel gekrijs opeisen. We hebben hem meegegeven. Wat konden we anders. Klein manneke.

1998 / Augustus

Ik kap ermee. Ze krijgt geen cent meer. Alles gaat op aan drank en drugs. Vandaag een doos vol eten en drinken gekocht en nieuwe kleren voor D. Die heeft ze aangenomen. Ik mocht niet binnenkomen.

1999 / Juni

Ik heb M gevraagd en ze heeft ja gezegd!

1999 / November

Vandaag de rechtbankzitting over de alimentatie. S eist 1000 gulden per maand met terugwerkende kracht.

2000 / April

Van de buurvrouw hoor ik dat D gisteravond is meegenomen door de politie. Dat was volgens haar al de derde keer deze maand. Hij zwerft ’s avonds alleen over straat en niemand weet waar S uithangt. Ze hebben hem naar een crisisopvang gebracht. S is ook opgenomen.

“Wij als hulpverlenende instanties, AMK, AMW, BJA en het Riagg merken dat we getracht hebben de zaak in het vrijwillige kader op te vangen, maar dat aan de fundamentele afspraken door moeder niet kan worden voldaan. Wij hebben in gezamenlijk overleg besloten een aanvraag te doen voor onderzoek bij de Raad van Kinderbescherming. (mei 2000)

2000 / Juni

S en D zijn weer thuis. Ze krijgen speciale gezinshulp.

2000 / Juni

Vanavond langsgegaan. D was alleen thuis. Ik kon alleen maar door de brievenbus met hem praten. De buurvrouw had geen sleutel meer. Hij huilde. Mama was er al een hele tijd niet. De buurvrouw raadde me aan het AMK te bellen.

2000 / Juli

De Raad voor de Kinderbescherming is ingeschakeld. Eindelijk.

“De leerkracht maakt zich erg zorgen over de schoolsituatie van D. D is dramatisch afwezig. Vorig schooljaar is hij 148 dagen afwezig geweest.” (Raadsonderzoek, november 2000)

2001 / Februari

D is onder toezicht gesteld. Hij krijgt een voogd.

2001 / Maart

De voogd heeft Families First, een of andere hulpverleningsvorm, aangevraagd.

2001 / Oktober

S belde vandaag. Helemaal in paniek. Haar ex had haar bedreigd. Meteen erheen. Gevraagd of Families First niets kon doen. Blijkt dat ze na een week al gestopt zijn. S vond het niets. L de vriendin van S was er ook. Ze blijft slapen, dus hoefde ik D volgens S niet meer mee te nemen.

2001 / November

Vandaag een gesprek met de voogd van D. Ze willen hem uit huis halen. De ondertoezichtstelling heeft volgens hem onvoldoende effect gehad. Ik ben het er helemaal mee eens. S is tegen.

2002 / Maart

De juf van D gebeld. Zij is de enige die me over D kan vertellen. Ik heb hem al een half jaar niet gezien. Hij blijkt alweer niet op school te komen. Ik heb de voogd gebeld en dit gemeld. Hij beloofde langs te gaan.

“De moeder maakt zichzelf – door het gebruik van harddrugs en / of alcohol – regelmatig fysiek onmachtig en is dan niet in staat adequaat, veilig en verantwoord voor D te zorgen.” (Bureau Jeugdzorg, maart 2002)

2002 / Maart

D is vandaag uit huis gehaald en meteen naar een crisispleeggezin gebracht. Ik weet niet wie of waar, maar ben er wel blij mee. De voogd had S laveloos aangetroffen. D lag al twee dagen zonder eten in bed, terwijl hij niet ziek is. Moest van zijn moeder.

2002 / Maart

Vandaag voor het eerst contact met het pleeggezin. De pleegmoeder belde mij. Ze hebben de voogd gevraagd om snel een afspraak tussen ons te regelen. Daarna gaf ze me D. Ik heb meer dan een uur met hem gebeld. Zo fijn om hem na al die maanden weer te horen.

2002 / Maart

Bij D en het pleeggezin op bezoek geweest. Best zenuwachtig. Voelde meteen goed.

2002 / Maart

Naar de rechtszitting geweest. S. was er niet. De uithuisplaatsing geldt voor een jaar. Ik blijk een belanghebbende. Misschien dat ze nu naar me willen luisteren.

“De gezinsvoogd heeft een indicatie geschreven voor een langdurig pleeggezin. Mijns inziens is er nog onvoldoende gekeken naar de mogelijkheden binnen het netwerk van D. Er zijn nog onduidelijkheden over de belangrijke personen in de omgeving van D. Bijvoorbeeld zijn vader.” (pleegzorgwerker, april 2002)

2002 / April

Ik ben blijkbaar helemaal goedgekeurd door de pleegouders en/of jeugdzorg. Geen idee hoe dat werkt, maar in elk geval mag ik vanaf deze week elk weekeinde D hebben. We hebben opeens een toekomst samen. Lieve M heeft zich meteen op kinderkamers.nl gestort.

“D’s ouders zijn ernstig gebrouilleerd met elkaar en D zit daartussen ‘klem’. De moeder is agressief jegens de vader en diens nieuwe vrouw waardoor (eventuele) plaatsing van D bij zijn vader niet opportuun is.” (Bureau Jeugdzorg, april 2002)

2002 / Mei

Op advies van de voogd heb ik de voogdij over D aangevraagd. Dan maak ik meer kans om hem te mogen opvoeden.

2002 / Juni

Vandaag is D met zijn pleegouders kennis wezen maken bij een ander pleeggezin. Omdat zij een crisispleeggezin zijn, kan hij daar niet blijven. Hij gaat eerst drie weken met ons op vakantie en daarna naar dat andere gezin. Hopelijk niet voor lang. Als ik de voogdij heb, kan hij eindelijk voorgoed bij ons komen.

2002 / Juli

Vandaag afscheid genomen van het pleeggezin. M heeft voor hen de allergrootste ansichtkaart die ze kon vinden gekocht en een mooie vaas. D kreeg van hen snorkelspullen voor onze vakantie. Morgenvroeg vertrekken we. Niet alleen D is door het dolle heen. •


Tags: ,