Mobiel nr. 4-2007

Van je ouders moet je het hebben
Oliver James

Klinisch psycholoog Oliver James laat in dit boek zien dat de zorg in de eerste zes levensjaren cruciaal is voor wie je als volwassene zult zijn. Hoe kan het dat broers en zussen vaak zo verschillen en soms ook totaal anders terugkijken op hun jeugd? Je vraagt je soms af of je wel in hetzelfde gezin bent opgegroeid. Veel problemen en stoornissen komen volgens James door onze opvoeding. James, die zich ook baseert op Bowlby stelt dat kinderen die in een internaat opgroeien slechter af zijn dan in een pleeggezin. Na drie maanden heeft een kind daar een maand ontwikkelingsachterstand. Opgroeien in een niet-liefdevolle accepterende omgeving stagneert de ontwikkeling. James probeert zijn gelijk te tonen aan de hand van diverse situaties en levensbeschrijvingen van bekende personen. Het is een boek voor de volhouder. Er staan zeker interessante theorieën in, die vanuit de praktijk ook herkenbaar zijn. Zijn bedoeling: herken jezelf, ga op zoek naar je jeugdervaringen, probeer die door te werken en met de opgedane kennis kun je aan het werk. (FW)
Van je ouders moet je het hebben door Oliver James. Uitgeverij Scriptum, ISBN 9055944696, € 19,95.

Over de jeugdbescherming
Fiet van Beek en Joop Buinink

Een leuk, fleurig uitziend boekje waarin de auteurs de verschillende kinderbeschermingsmaatregelen en het werk van gezinsvoogden en casemanagers  beschrijven. Ze worden hierbij geholpen door 250 jonge auteurs die met tekeningen en stripjes hun visie geven op wat zij als hulpvrager nu eigenlijk zouden willen. Ik vind het tekenend dat de jongeren vooral vragen: “Luister naar me. Als je dingen voor of over me beslist, waarom zie ik je dan zo weinig?” Eigenlijk ademt heel dit boek: “Zie me als mens, behandel me ook zo.” Kinderen geven aan: “Help me met mijn zorgen, maar ik wil je wel kunnen vertrouwen. Doe ook eens wat leuks met ons. Zie ons als mens en niet als werk!” Dat laatste, kijkend naar alle regelgeving en bureaucratie, lijkt een illusie. Wie weet komt er met dit kabinet meer oog voor aandacht voor elkaar, in plaats van alle administratieve rompslomp. (FW)
Ze doen het voor mij, door Fiet van Beek en Joop Buinink. Uitgeverij SWP, ISBN 9066658010, €  23,50

Mamma, mijn hoofd is zo vol
Fabienne Verdeyen

In Mobiel 3 zijn verkeerde gegevens over dit boek geplaatst. De juiste zijn: Mamma, mijn hoofd is zo vol door Fabienne Verdeyen. Garant Uitgevers, ISBN 9085750055, € 19,00.

Hemd van ’t lijf
Nationaal Fonds Kinderhulp

Tijdens het X-Change Kinderhulp Pleegzorgweekend presenteerde Nationaal Fonds Kinderhulp het spel ‘Hemd van ’t Lijf’. Een gezelschapsspel voor pleeggezinnen om elkaar beter te leren kennen. Twee testgezinnen gingen aan de slag.

Testpanel 1 was niet zo positief: “Het spel ziet er aantrekkelijk uit, maar is niet handig uitgevoerd. Het scorebord staat bijvoorbeeld midden op het speelbord. Hierdoor zie je de helft van het speelbord niet en je kunt er niet bij. Er zijn veel grijze vakken (waarop niets gebeurt), er zijn gekleurde vakken (een vraag) en twee vakken met een hemd. Iemand kan het hemd lang in zijn bezit hebben (= dubbele punten) en daarom gemakkelijk winnen. De vragen zijn vaak ook voor mensen die elkaar goed kennen lastig, dus voor mensen die elkaar minder goed kennen (nieuwe pleegkinderen!) onmogelijk.”

Testpanel 2 had vergelijkbare bevindingen, maar was iets milder: “Er zitten best leuke vragen tussen, maar je moet eerst drie keer de spelregels lezen, anders blijft het erg vaag. Sommige vragen slaan nergens op, hoe weet een pleegkind nou hoever het is naar de dichtstbijzijnde supermarkt? Tel je dan in meters of in tijd?” (JS)

Hemd van ’t Lijf, voor meer info www.kinderhulp.nl of 0570 – 61 18 99.


Tags: ,