Thema: Samenwerken met ouders

Ouderbegeleiding is momenteel een heet hangijzer in de pleegzorg. Het lijkt alsof het iets nieuws is en vaak zijn nieuwe dingen spannend en soms wat eng. Zo kan het zijn dat zowel pleegouders als de pleegzorgwerker er tegen op zien om ouders meer te betrekken bij de pleegzorgplaatsing. Hoe doe je dat precies? Wat wordt er verwacht van de pleegouders en de pleegzorgwerker? Allemaal vragen die ontstaan bij het onderwerp ouderbegeleiding. Graag willen we in dit thema meer duidelijkheid geven over ouderbegeleiding, zodat we het kunnen zien als een uitdaging.

Het is goed om ouders te betrekken bij de pleegzorg. Samenwerken om het beste te kunnen bieden aan het kind. In het thema wordt uitgelegd wat ouderbegeleiding precies inhoudt en wat dit vraagt van pleegouders en pleegzorgwerkers. Verder legt professor Herman Baartman uit wat de band is tussen ouders en kind. Dat kinderen niet alleen ouders nodig hebben, maar ouders ook het kind. Verder vertelt hij wat hechting inhoudt en waarom het zo belangrijk is om ouders ook te begeleiden.

Veel pleegouders werken al jaren samen met de ouders van het kind en hebben hier ervaring in opgedaan. Enkelen van hen komen aan het woord en, heel bijzonder, ook een moeder vertelt hoe het voor haar was dat haar dochter in een pleeggezin opgroeide.

Ouderbegeleiding: nieuw of niet, het vraagt van ons allemaal een aanpassing in onze bekende en vertrouwde manier van samenwerken.

Dit themadeel werd voorbereid door Nynke Stoker en Ben Wagner.
De tekeningen zijn van Judith Zijtregtop.

Zie alle artikelen van dit thema door te klikken op de tag “samenwerken-met-ouders”.


Tags: , ,