Mobiel nr. 3-2007

Jeugd en Co, voor professionals in de jeugdzorg

Het vroegere tijdschrift 0-25 is in grijpend vernieuwd. Mobiel ontving het eerste nummer en dat maakt een vrolijke en frisse indruk. Een prima column van Ella van Kalsbeek en een artikel waarin de advocaten van de gezinsvoogd van Savanna over de zin en onzin van het vervolgen van voogden vertellen. Ook genoemd: de top vijf van de schending van kinderrechten in ons land. Het meest opvallende hierin is een ambtenaar van de IND die een vierjarige in een verslag laat verklaren: “Ik heb nimmer een authentiek, op mijn naam gesteld paspoort in mijn bezit gehad.” Je vraagt je dan toch af wat mensen, maar ook kinderrechters bezielt als ze hier niet doorheen prikken. Vier keer per jaar zit er een extra tijdschrift bij Jeugd en Co: Kennis, met nog meer achtergronden en verdieping. Jeugd en Co is een welgevuld blad met veel actuele zaken en  informatie en is inhoudelijk goed onderbouwd. (FW)
Uitgave Bohn Stafleu van Loghem, www.jeugdenco.nl

Navigeren in de sociale wereld
Jeannette L. McAfee

Dit boek bevat een specifiek programma voor het begeleiden van kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis. Het is geschreven voor (pleeg)ouders, professionals en leerkrachten die behoefte hebben aan specifieke informatie over een programma van sociaal emotionele vaardigheden voor hun (pleeg)kind, cliënt of leerling met het syndroom van Asperger, autisme of aanverwante stoornissen zoals PDD-NOS. In een kort overzicht worden de verschillende stoornissen beschreven. Vervolgens worden concrete oefeningen en aanwijzingen uitgewerkt. Het basisprincipe is steeds de beproefde en betrouwbare methode van het opdelen van taken in kleine stappen. In de bijlagen van het boek staan overzichten in de vorm van gespreksroutines, regels voor het aanknopen van gesprekken, nuttige tips over complimenten en richtlijnen voor het aanpakken van conflicten. Ook zijn er instrumenten om mee te werken zoals emotieschalen, diagrammen en werkbladen. (BW)
Navigeren in de sociale wereld door Jeanette L. McAfee. Uitgeverij Garant, ISBN 9044119303, € 34,90.

Je bent toch niet zo gek dat je nog in diëten gelooft
Katrientje Hofland

Bij de titel van dit boekje denk je niet meteen aan een recensie in Mobiel. Het is echter een boek dat jongeren vanaf twaalf, dertien jaar heel positief benadert over hun onzekerheid over hun lichaam en hun kleding. Via msn-contacten tussen twee vriendinnen, Muriel en Eva, wordt veel duidelijk gemaakt over een eigen stijl van kleding, over het belang van sport en over verandering van eetgewoontes. Er worden alternatieven aangereikt voor het emotie-eten. Muriel en Eva worden er door aangestoken en het zou mij niet verbazen als onzekere pleegpubers zich aangesproken voelen. Ook de (pleeg)ouders kunnen er iets van opsteken! (MK)
Je bent toch niet zo gek dat je in diëten gelooft? door Katrientje Hofland. Uitgeverij Stili Novi, ISBN 9078094044, € 14,95.

Mam, mijn hoofd is zo vol
Fabienne Verdeyen

Dit boek is het persoonlijke verhaal van de schrijfster over haar zoon Jasper. Al vanaf zijn geboorte is Jasper een kind vol onvoorspelbaarheden. Het lukt Jasper niet de dingen te doen die van hem verwacht worden, hoe hard hij ook probeert. Fabienne Verdeyen heeft beschreven hoe zij daar samen met Jasper een weg in heeft gevonden. Een weg die leidde langs artsen en therapeuten. Al die therapieën zijn beschreven. Uiteindelijk wordt ADHD geconstateerd. Jasper komt zelf ook in het boek aan het woord, evenals zijn broer en zijn leerkrachten. Het boek eindigt met een concrete aanpak voor thuis en voor op school. Het boek bevat veel informatie en vooral een erg lange beschrijving van de grillige weg langs therapeuten. (JZ)
Je bent toch niet zo gek dat je in diëten gelooft? door Katrientje Hofland. Uitgeverij Stili Novi, ISBN 9078094044, € 14,95.


Tags: ,