Beste lezers

Met de trein naar Utrecht en daarna ronddolen in de stad omdat ik het gebouw niet kan vinden. Oh nee, ik kom te laat op mijn eigen kennis­makingsrondje! Waar is die straat nu dan toch? Normaal gesproken kom ik alleen naar Utrecht om te winkelen, dus ik weet alleen waar het station en de winkelstraat zijn. Toch maar even bellen dat ik wat later ben.

Zo, ik heb mijn eerste redactie­vergadering bijgewoond. Het was erg interessant en ik ben heel enthousiast. Waarom? Ik wil graag meewerken aan een blad dat onder andere gemaakt wordt voor pleegouders. Wat speelt er nu onder pleegouders, wat zijn de laatste ontwikkelingen binnen pleegzorgland, wat is leuk om te vermelden?
Als pleegouder krijg je niet alleen een kind in huis, maar krijg je ook te maken met eigen ouders, hulp­verleners, allerlei instellingen/ instanties, aparte verzekeringen, noem maar op. Ik vind het erg leuk om te kunnen meedenken over actuele thema’s om in Mobiel uit te werken.

Dit is waarom ik mijn werk als pleegzorgwerker met zoveel plezier uitvoer. De afwisseling in het werken met de pleegouders en de pleegkinderen maakt het een boeiend geheel. Het is interessant om te bedenken hoe je de situatie zo overzichtelijk mogelijk kan houden. Verder vind ik het gewoon mooi dat er mensen zijn die kinderen van een ander in huis willen nemen, als de ouder het zelf ‘even’ niet kan.
Ik ben Nynke Stoker, ik werk bij de Voorziening voor Pleegzorg Drenthe en ik ben sinds kort redactielid van Mobiel.

Nynke Stoker
Redactielid

Van de redactie

De afgelopen maanden bezochten de redactieleden van Mobiel zo’n dertig gezinnen waarin een kind woont dat familie is of dat bekend is via de buurt, de school of op een andere manier. Netwerkpleeggezinnen worden die gezinnen ook wel genoemd. Een term die ooit bedacht is om het verschil duidelijk te maken tussen pleegouders die bewust kiezen voor de opvang van een kind en mensen die door omstandigheden opeens een extra huisgenoot hebben. Die eerste groep kreeg het etiket bestandspleegouder. Mobiel was benieuwd in hoeverre de netwerkpleegouder zich pleegouder voelt en of een tijdschrift als Mobiel wel past bij deze mensen. Hierover hoeft geen twijfel te bestaan: dat past heel goed. De komende tijd worden alle interviews met elkaar vergeleken en kunnen we kijken in hoeverre Mobiel nog beter kan aansluiten bij al haar lezers. Wij houden u op de hoogte.

In het volgende nummer gaat het thema over ‘Samenwerken met ouders’. We kennen allemaal de verhalen over de moeite om afspraken te maken met ouders en hoe moeilijk het is voor kinderen om heen en weer geslingerd te worden tussen ouder en pleegouder. Die verhalen laten we even voor wat ze zijn. In het thema richten we ons op hoe de samenwerking goed kan verlopen. Hoe kun je dit als pleegouder en als begeleider positief beïnvloeden? Heeft u een ervaring of een tip die hier bij aansluit? Laat het ons weten, ons adres vindt u in het colofon.


Tags: ,