Berichten – agenda – internet

Hemd van ‘t lijf

Tijdens het X-Change Kinderhulp Pleegzorgweekend in Burgers’ Zoo werd het spel ‘Hemd van ’t Lijf’ gepresenteerd. Pleeggezinnen konden via de Kinderhulpprijs een logo voor dit spel ontwerpen. Het ontwerp van de veertienjarige Alana heeft gewonnen en staat op het spel afgebeeld. Zij en andere genomineerden wonnen bovendien een verzorgd weekend met het hele pleeggezin in een hotel. Minister Rouvoet speelde het spel en maakte de winnaar bekend.

Bezoekuren gevangenis niet afgestemd op kinderen

Kinderen moeten buiten schooltijd op bezoek kunnen gaan bij hun moeder in de gevangenis en de overheid moet bij de plaatsing van gedetineerde moeders meer rekening houden met de woonplaats van de kinderen en hun verzorgers. Dat staat in een rapport van het Verwey-Jonker Instituut.
De organisatie heeft in opdracht van Humanitas onderzocht hoe de omgang tussen moeders in detentie en hun kinderen kan worden verbeterd. Jaarlijks zitten ruim 3000 moeders vast. Hun kinderen kunnen vaak niet op bezoek komen omdat de bezoektijden onder schooltijd vallen. Volgens de onderzoekers moeten er meer mogelijkheden komen om met elkaar te bellen en moeten de veiligheidsmaatregelen en bezoekersruimte kindvriendelijker.

Het onderzoek ‘Moeders in detentie en de omgang met hun kinderen’ is te downloaden of voor € 9,50 te bestellen via www.verwey-jonker.nl.
(bron: ANP)

Pleegzorg fors gegroeid

Het aantal kinderen dat in 2006 voor korte of langere tijd bij pleegouders heeft gewoond, is met 7.447 nieuwe plaatsingen toegenomen tot 19.461. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Pleegzorg Nederland. Dankzij de campagne ‘Wij zoeken nog een hart met wat ruimte’ is de belangstelling voor pleegzorg enorm toegenomen. Ruim 2.950 mensen hebben zich aangemeld als aspirant pleegouder. Nog nooit is een campagne zo effectief geweest. De pleegzorgcapaciteit is in 2006 uitgebreid met 1.212 plaatsen. Het aantal kinderen op de wachtlijst voor pleegzorg is afgenomen van 985 op 1 januari tot 672 op 31 december 2006. Dat zijn de kinderen die langer dan negen weken wachten op een plaatsing bij pleegouders. Het overgrote deel van deze kinderen krijgt wel overbruggingshulp of vervangende zorg. Bijna de helft van de uitbreiding is gefinancierd uit tijdelijk budget en gezien de groeiende vraag naar pleegzorg en de maximale bezetting van de huidige pleegzorgplaatsen, voorziet Pleegzorg Nederland een forse toename van de wachtlijsten.
(bron: Pleegzorg Nederland)

Wachtlijsten enorm gestegen

In 2006 kregen de provincies extra geld om de wachtlijsten weg te werken. Met resultaat: de wachtlijsten waren op 1 januari vrijwel weggewerkt. Om vervolgens weer explosief te stijgen. Volgens gedeputeerde van de Provincie Limburg Odile Wolfs is een van de oorzaken het feit dat de jeugdzorg al vijftien jaar geen compensatie heeft gekregen voor gestegen prijzen. Ook de gestegen lonen worden al jaren niet volledig gecompenseerd. Daarmee loopt een jeugdzorgorganisatie in Nederland al gauw enkele tonnen per jaar mis, terwijl dat geld wel moet worden uitgegeven. Zij wijst daarbij onder andere op de gestegen energierekening, de gestegen kosten voor vervoer, maar ook investeringen op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden.
(bron: Persbericht Provincie Limburg)

Aandacht voor FAS

Op 21 april 2007 vond in Amersfoort het 2e FAS symposium plaats. FAS staat voor Foetaal Alcohol Syndroom. In tegenstelling tot andere landen wordt in Nederland nog amper aandacht besteed aan het gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap en de gevolgen daarvan voor het ongeboren kind. Deze schade is permanent en onomkeerbaar. Internationale en Nederlandse sprekers beschreven lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele effecten van de gevolgen van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. De opkomst voor dit symposium was groot. Onder de belangstellenden waren opvallend veel adoptie- en pleegouders.
Meer informatie kunt u vinden op de website: www.fasstichting.nl.


Tags: ,