Onthechting gehecht?

Lieke van de Klundert, studente pedagogiek, schreef in het kader van haar afstuderen een scriptie over wat pleegouders nodig hebben in de opvoeding van een pleegkind met een hechtingsprobleem.

De studente begint de scriptie met een algemeen hoofdstuk over ‘Wat is pleegzorg?’ en zoomt vervolgens in op ‘Wat zijn veel voorkomende problemen bij pleegkinderen?’ Zo komt zij bij het begrip hechting. Na dit heldere theoretische deel vertelt Van de Klundert op welke manier zij pleegouders heeft geïnterviewd en geeft zij aanbevelingen op de vijf onderdelen van haar interviews aan de Voorziening voor Pleegzorg waar zij haar onderzoek deed. Het zou jammer zijn als deze aanbevelingen alleen daar gelezen worden en daarom geven wij ze aan u door:

1.  Sociaal demografische kenmerken:
Probeer kinderen die bij een eerste uithuisplaatsing nog jonger dan 30 maanden zijn, meteen in een perspectiefbiedend gezin onder te brengen, of wanneer het perspectief nog niet duidelijk is, in een pleeg­gezin dat wel het aanbod heeft om eventueel perspectiefbiedend te worden.

2.  Voorkennis over hechtings­problematiek:
Laat hechting en hechtingsproblematiek uitgebreider aan bod komen binnen de STAP-cursus, zodat pleegouders vooraf beter op de hoogte zijn van wat zij kunnen verwachten van een pleegkind met een hechtingsprobleem.

3.  Voorkennis over het pleegkind:
Zorg dat de diagnose van een kind bij aanvang van de plaatsing afgerond is, ofwel zo snel mogelijk volledig gemaakt wordt door middel van test- en observatiediagnostiek. Probeer het aantal overplaatsingen voor kinderen zoveel mogelijk te beperken, zodat het kind zo min mogelijk verbrekingen van hechtingsrelaties hoeft mee te maken, waardoor de mogelijkheid om een gezonde hechtingsrelatie aan te kunnen gaan met pleegouders groter blijft.

4.  Ervaringen met het pleegkind met een hechtingsprobleem
Maak een brochure van de, door de geïnterviewde pleegouders, genoemde moeilijkheden, oplossingen voor deze moeilijkheden en praktische tips en adviezen van pleegouders voor pleegouders, die in de bibliotheek van de Voorziening voor Pleegzorg komt. Organiseer bijeenkomsten voor pleegouders die een pleegkind met een hechtingsprobleem opvoeden, zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar tips en adviezen kunnen geven. Laat pleegzorgwerkers pleegouders voorlichten over wat er nodig is in de benadering van een kind met een hechtingsprobleem om het kind compenserende ervaringen op te laten doen. Zet binnen pleeggezinnen die zorg dragen voor de opvoeding van een kind met een hechtingsprobleem structureel Video Interactie Begeleiding in. Samenwerking tussen de Voorziening voor Pleegzorg en instanties die therapie in hun aanbod hebben, is noodzakelijk.

5.  Ervaring met de begeleiding vanuit de Voorziening voor Pleegzorg
Zorg als pleegzorgwerker dat je pleegouders ondersteunt door een luisterend oor te bieden, door begrip voor hun situatie te tonen en door betrokken te zijn. Geef pleegouders daarnaast de mogelijkheid om zelf mee te denken en ook een stem te hebben in wat er gebeurt. Probeer in situaties waarin pleegouders aangeven hulp nodig te hebben, sneller daadwerkelijk hulp te bieden.

Wie geïnteresseerd is in meer informatie uit de scriptie, kan een e-mail sturen naar redactie@bijonspleegzorg.nl of ons bellen op 033-4767297. Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij Lieke van de Klundert terechtkomt.


Tags: ,