Mobiel nr. 1-2007

– Als jij er niet meer bent.
– Als ik er niet meer ben.
– Veel gestelde vragen over kinderen en afscheid
– Ruimte voor verdriet
Riet Fiddelaers-Jaspers

Een serie prettige en handzame boekjes over afscheid nemen, de dood en rouwen bij kinderen. De boekjes geven op eenvoudige wijze aanbevelingen hoe om te gaan met vragen van en over kinderen. Bijvoorbeeld: laat je een kind afscheid nemen, hoe leg je uit wat cremeren is, zijn er eigentijdse rituelen voor kinderen, hoelang duurt rouwen bij kinderen?
De vragen worden per hoofdstuk helder beantwoord, met adviezen die helpen bij het ondersteunen van kinderen. Verder staan er tips en informatie in over andere boeken, belangrijke adressen en websites. In ‘Ruimte voor verdriet’ gaat het naast dood, vooral over andere betekenisvolle verliezen. Daar past uithuisplaatsing ook bij. Het boek geeft een leidraad hoe het kind hierbij te begeleiden. (BWA)

Als jij er niet meer bent, Uitgeverij Ten Have, ISBN 9025955819, € 10,90;
Als ik er niet meer ben, Uitgeverij Ten Have, ISBN 9025955754, € 10,90;
Veel gestelde vragen over kinderen en afscheid, Uitgeverij Ten Have, ISBN 9025955738, € 10,90;
Ruimte voor verdriet door Riet Fiddelaers-Jaspers en Erik Verliefde, Uitgeverij Acco, ISBN 9033458241, € 19,80.

Achter de regenboog
Jédidjah Formenoy

‘Achter de regenboog’ is een lees- en voorleesboek. De kleine Dita heeft een gelukkige kindertijd. Dan slaat het noodlot toe. Haar moeder verongelukt op weg naar huis. Dita droomt dat haar moeder alleen naar het land achter de regenboog gaat. Zo’n gebeurtenis moet een verschrikkelijke ervaring zijn voor kinderen. Dit boek geeft een aanzet om er met kinderen over te praten, maar het blijft mijn inziens een te voorzichtig boek. Het zoekt en vindt hoop in een bijna religieuze benadering van een trauma bij verlies en dood. Issues zoals kwaadheid en droefenis komen aan bod, maar de totale desoriëntatie en de hopeloosheid zit er niet in. Misschien is het juist goed om vooral hoop te geven, maar je moet wel oppassen dat het geen sprookje wordt. Prachtig is het nawoord waar nader wordt ingegaan op het proces van rouwverwerking bij kinderen. (BWA)
Achter de regenboog door Jédidjah Formenoy, uitgave Stiltecentrum Jethro, ISBN 9081081411, € 16,50.

Over rouw
Elisabeth Kübler-Ross
David Kessler

Dit laatste boek van Elisabeth Kübler-Ross, dat ze kort voor haar dood voltooide, gaat dieper in op de vijf stadia van het rouwproces: ontkenning, woede, marchanderen, depressie en aanvaarding. De schrijvers willen mensen die, om welke reden dan ook, rouwen, laten zien hoe ze de moed kunnen vinden om hun leven voort te zetten. Het belang van verdriet als genezingsproces wordt benadrukt. Evenals hoe belangrijk het is de tijd te nemen om te rouwen. Naast deze vijf stadia wordt ingegaan op aspecten als opluchting, spijt, isolement, huilen, schuldgevoelens en levensovertuigingen. Ook komen onder­werpen aan de orde als omgaan met verjaardagen, met kleding en bezittingen van een overledene. Verder wordt aandacht besteed aan rouw in bijzondere omstandigheden zoals bij zelfdoding of Alzheimer. Het is een mooi boek, dat iedereen die rouwt steun, begrip en informatie kan bieden. Het geeft iedereen die persoonlijk of professioneel met rouwenden te maken heeft inzicht in het rouwproces en de wijze waarop je de ander kunt steunen. (MP)
Over rouw door Elisabeth Kübler-Ross en David Kessler, Uitgeverij Ambo, ISBN 9026319622, € 19,95.

Dag mijn allerliefste
Mariëtte Hoofd
Nynke Stoker

Over rouwen na verlies. Voor (pleeg)ouders zeer bruikbaar om een kind te ondersteunen. Volledige recensie in Mobiel 6 2004.
Dag mijn Allerliefste door Mariëtte Hoofd en Nynke Stoker, Boon Uitgeverij, ISBN 9075913400, € 10,95, te bestellen via nynke.stoker@jeugdzorgdrenthe.nl.


Tags: ,