Berichten – agenda – internet

FAS Symposium

Op zaterdag 21 april organiseert de FAS stichting een symposium in de Eenhoorn in Amersfoort. Prenatale blootstelling aan alcohol is volgens de stichting een miskende oorzaak van verstandelijke handicaps en probleemgedrag. Tijdens dit sym­posium beschrijven internationale en Nederlandse sprekers de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele effecten van de blootstelling aan alcohol en presenteren strategieën om de vooruitzichten voor kinderen met FAS te verbeteren. Meer informatie via www.fasstichting.nl of info@fasstichting.nl.

JiP-zomerkamp 2007

De stichting JiP (jongeren in pleeggezinnen) organiseert ook dit jaar een zomerkamp voor pleegkinderen en kinderen uit pleeggezinnen. Dit zestiende zomerkamp wordt gehouden van 22 juli tot en met 27 juli in De Moer (Noord-Brabant). Jaarlijks bezoeken zo’n vijfendertig kinderen het kamp. Behalve sport, disco, dropping, zwemmen, bezoek pretpark, workshops, inspanning en ontspanning is er voor de jongeren ruimte om met lotgenoten verhalen en ervaringen te delen. Ze ontmoeten andere pleegkinderen en ontdekken dat er veel meer kinderen zijn die hetzelfde meemaken. Tijdens het kamp is er veel tijd voor elkaar, voor lol en voor plezier. Op www.stichtingjip.nl staan ervaringen van jongeren en pleegouders. Aanmelden kan ook via deze website. Meer informatie: Koen Melis 06-46199513.

Verdonk wil minister van Jeugd

Minister Verdonk van Integratie en Jeugdbescherming pleit voor een minister van Jeugd in het nieuwe kabinet. Verdonk vindt dat teveel ministeries zich nu bezighouden met jeugdzaken. Ook de samenwerking tussen de vele organisaties en besturen moet verbeteren. ‘Een aparte minister van Jeugd is nodig om zeker te weten dat dingen echt gaan gebeuren’, zei Verdonk. Eerder pleitte Steven van Eijck van Operatie Jong ook al voor een aparte minister.
(Bron: ANP)

’t Kind is Koning

Opgeschrikt door de berichten in de media over kindermoorden en -mishandeling is er eind december een actiegroep opgericht. In eerste instantie ging het om een actie waarbij een petitie werd opgesteld die oproept om in de jeugdbescherming het belang van het kind voorop te stellen. Als vervolg hierop is nu ’t Kind is Koning opgericht. Met een grote manifestatie wil de groep de noodzaak van een beleidswijziging onder de aandacht brengen van de politiek.
(Bron: persbericht)

‘Uithuisplaatsing; in het belang van het kind?’

Wanneer bekend is dat een kind ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd, doemt voor hulpverleners een levensgroot dilemma op: uithuisplaatsen of niet? Schrijnende praktijkvoorbeelden laten zien dat een beslissing letterlijk van levensbelang kan zijn, maar ook dat iedere casus verschillend is. De knelpunten die samenhangen met de beslissing tot uithuisplaatsing kunnen we allemaal benoemen, maar wat werkt wél?
Op 4 april organiseert het Leids Congresbureau een congres over dit onderwerp. Locatie is Muziekcentrum Vredenburg te Utrecht. Meer informatie en inschrijven via www.leidscongresbureau.nl.
(Bron: persbericht)

Register 2006

Van alle artikelen in Mobiel in 2006 is een register gemaakt. (WORD-bestand)

Aanvulling Mobiel 6

In het thema van Mobiel nummer 6, ‘Achttien jaar, hoera of ojee’, stond de Wegwijzer 18+. Helaas is hierbij de naam van de auteur weggevallen: Willemien Kronenberg.


Tags: ,