Thema: Achttien jaar, hoera of ojee

Het gaat sneller dan je denkt: voor je het weet zijn ze groot. De achttiende verjaardag van je pleegkind nadert. Het wordt meerderjarig en wordt – tenzij dat echt niet gaat – geacht voor zichzelf te kunnen zorgen. Dat heeft consequenties, juridisch, financieel en emotioneel. Wat zijn die consequenties precies? Wat verandert er en wat moet er allemaal geregeld worden? Wie doet wat? Veel pleegouders hebben hier vragen over en pleegzorgwerkers en voogden beschikken niet altijd over de antwoorden.

In Mobiel 4 van dit jaar vroegen we u om ons uw ervaringen toe te sturen. Zowel pleegouders als pleegzorgwerkers reageerden hierop. Op de volgende pagina’s vindt u de ‘Wegwijzer 18+‘ die Mobiel op basis van deze ervaringen heeft opgesteld. De wegwijzer richt zich op de toekomstige maatschappelijke positie van het pleegkind en van de betrokken pleegouders en ouders.

We hopen dat dit de informatie biedt die u nodig heeft om te kunnen overzien wat er verandert en geregeld moet worden als het pleegkind dat u opvoedt of begeleidt achttien wordt. Pleegouders die zelf al eens alles hebben uitgezocht zullen het beamen: het is nogal wat. In dit nummer daarom aandacht voor de praktische kant. De emotionele aspecten die horen bij het zelfstandig worden en afstand nemen van het pleeggezin blijven liggen voor een volgende Mobiel.

Als het nog even duurt voordat uw pleegkind achttien jaar wordt, is het misschien raadzaam deze Mobiel te bewaren. Er zullen wel weer dingen veranderen, maar dan heeft u in ieder geval een overzicht om het voor uw pleegkind goed te (laten) regelen. De wegwijzer komt ook op onze website te staan.

Op pagina 25 gaat Mariska Kramer in ‘Hoe zit dat’ in op de situatie van pleegkinderen en de Vreemdelingenwet.

Zie alle artikelen van dit thema door te klikken op de tag “achttien-jaar-hoera-of-ojee”.


Tags: , ,