nieuwsberichten – agenda – internet

Kinderopvangtoeslag

Door de Wet kinderopvang konden pleeggezinnen per 1 januari 2006 geen aanspraak meer maken op een kinderopvangtoeslag. De Minister van Financiën heeft na vragen van kamerlid Kalsbeek (PvdA) besloten om de wet hierop aan te passen. Het ontvangen van een pleegvergoeding mag geen belemmering meer vormen voor het aanspraak maken op de kinderopvangtoeslag. Het besluit is sinds half oktober van kracht en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
(Bron: Staatscourant)

Ziektekosten

Met ingang van 1 januari 2007 kunnen pleegkinderen met een justitiële maatregel (OTS of voogdij) voor aanvullende ziektekosten verzekerd worden via de Bureaus Jeugdzorg. Er is bij zorgverzekeraar VGZ een aanvullende verzekering samengesteld met eenzelfde dekking als de regeling van voor 1 januari 2006. De Bureaus Jeugdzorg vergoeden ook de aanvullende ziektekosten die pleegouders in 2006 hebben gemaakt, conform de nieuwe aanvullende verzekering. Meer informatie: www.pleegzorg.nl bij ‘Actueel’.
(Bron: MOgroep)

Forum voor jongeren uit pleeggezinnen

De website van de WAT?! wordt veel bezocht. Bij de site hoort een forum. Jongeren uit pleeggezinnen kunnen daar met elkaar praten over wat hen bezighoudt. Bijvoorbeeld ervaringen delen, gedichten plaatsen, raad vragen, tips uitwisselen en ideeën droppen voor de WAT?!-krant. Het forum wordt dagelijks gecontroleerd op ongewenste opmerkingen en ongewenst bezoek. Dit om ervoor te zorgen dat de bezoekers veilig hun verhaal kwijt kunnen aan elkaar. Neem eens een kijkje op: www.watkrant.nl.
(Bron: WAT?!)

IFCO in Nieuw-Zeeland

Van 11 tot en met 16 februari 2007 wordt in Hamilton, Nieuw-Zeeland de internationale IFCO-conferentie gehouden. Het thema is ‘Children are our treasure as are those who care for them’ oftewel ‘Kinderen zijn onze rijkdom, net als degenen die voor hen zorgen’. Meer informatie en aanmelden: www.ifconz07.org.nz.

Jacques

Vriens ambassadeur pleegzorg Limburg

Kinderboekenschrijver Jacques Vriens is sinds oktober ambassadeur voor de pleegzorg in de provincie Limburg. Vriens helpt de instellingen XONAR en Rubicon om pleegzorg bekender te maken en om mensen stil te laten staan bij het feit dat liefde, veiligheid en zorg niet voor alle kinderen vanzelfsprekend zijn. Het uiteindelijke doel van het ambassadeurschap is het vergroten van het aantal pleegouders.
(Bron: persbericht)

Actieprogramma Kindermishandeling

Op 8 december is tijdens de manifestatie ‘Jeugdzorg Zo!’ het Landelijke Actieprogramma Kindermishandeling gelanceerd. Het Actieprogramma is een initiatief van de zorgaanbieders en Bureaus Jeugdzorg die zijn aan­gesloten bij de MOgroep. Met dit programma willen de instellingen duidelijk maken dat het beschermen van kinderen voor hen de hoogste norm is en dat zij kinderen veiligheid tegen geweld bieden. Meer informatie: www.jeugdzorgzo.info
(Bron: MOgroep)

Werkconferentie voor pleegouders

Op zaterdag 3 februari 2007 organiseert Stichting Pleegwijze(r) een werkconferentie voor alle pleegouders in de provincies Groningen en Drenthe. Deelnemers gaan zowel inhoudelijk als creatief aan de slag met onderwerpen omtrent het pleegouderschap. De kinderen volgen een eigen programma. Pleegwijze(r) gaat de inbreng van pleegouders en de kinderen inventariseren en omzetten naar actiepunten voor het komende jaar. Voor meer informatie: www.pleegwijzer.nl
(Bron: Pleegwijzer)

Verhoudingen tussen kinderen in pleeggezin

Studente orthopedagogiek Femke Stouten doet onderzoek naar veranderingen in de verhoudingen tussen de kinderen in een gezin wanneer er een pleegkind bij komt. Hiervoor is Femke op zoek naar pleegouders en hun kinderen (10+) die perspectiefbiedend bestandspleeggezin zijn. Als u geïnteresseerd bent om mee te werken, kunt u verdere informatie opvragen via: femkestouten@gmail.com.

Pleegvergoeding 2007

Indexering pleegvergoeding met ingang van 1 januari 2007.


Tags: ,