ingezonden brief

Graag wil ik reageren op het artikel over onderwijs en zorg in Mobiel nummer 5 (pagina 5, red). Ik ben sinds veertien jaar docent in het voortgezet onderwijs en ik ben meerdere jaren afdelingsleider geweest. Ik ben sinds mei van dit jaar ook pleegvader.

Ik bestrijd niets van de inhoud van het artikel, ik wil twee opmerkingen plaatsen in het verlengde ervan. Ik heb in veertien jaar nooit iets gehoord over pleegzorg en jeugdzorg. Misschien moet ik me daar zelf in verdiepen, want het zou voor mij wel goed zijn als ik informatie zou hebben over jeugdzorg en pleegzorg. Ook in de jaren dat ik afdelingsleider was, wist ik niet hoe jeugdzorg in elkaar stak. Ik heb er daarom nooit een beroep op gedaan. Jeugdzorg zou wellicht iets kunnen doen aan voorlichting voor docenten en ander schoolpersoneel?

Het artikel suggereert dat docenten een andere houding aan zouden moeten nemen. Ik zou echter graag zien dat Jeugdzorg een andere houding aanneemt. Ik was bijvoorbeeld vorig jaar mentor van een meisje dat in een vreselijke thuissituatie verkeerde. Moeder was altijd bewust buiten jeugdzorg gebleven. Wij wilden als leerkrachten graag onze verantwoordelijkheid nemen, maar niemand wilde het oppikken binnen Jeugdzorg.

In het zorgteam zou het beperkt blijven tot gesprekjes. We deden een melding bij het AMK, maar daar zei men dat het drie maanden in de computer bleef en dat er verder niets mee gebeurde. De docenten willen dus wel anders!


Tags: ,