Afscheid José van Ek

Een keer per jaar krijgen wij, redactie­leden, bij wijze van cadeautje een schrijftraining aangeboden. Kort geleden was het weer zover. Het was een heerlijke dag, waarop we in ongedwongen sfeer ook nog wat opstaken. We leerden deze keer om kort en bondig te schrijven. Voorbeeld: binnenkort verdwijnt mijn naam uit het lijstje van redactie­medewerkers, uiterst links, bijna bovenaan op pagina twee. Na zo’n schrijftraining schrijf je het volgende: ‘ik stop met schrijven voor Mobiel’. Kort en krachtig.

Een jaar geleden veranderde er nogal wat. Zowel privé als bij de redactie. Mijn man ging met de ‘VUT’ en wij verhuisden van het noordelijkste noorden naar het zuidelijkste zuiden. Bij de redactie kregen we behalve een nieuwe hoofdredacteur ook een aantal nieuwe redactieleden. Omdat Mobiel me na aan het hart ligt, stelde ik mijn vertrek nog even uit. Zowel uit bezorgdheid als uit nieuwsgierigheid. Die bezorgdheid is goed te verklaren als je vijf jaar lang met veel plezier deel hebt uitgemaakt van een goed functionerend team.

Al die veranderingen hebben echter beslist geen afbreuk gedaan aan ons blad. Ik kan u verzekeren dat Mobiel er goed voor staat. Ik ga dan ook met een gerust hart ‘VUTTEN’.

Overigens wil stoppen met schrijven niet zeggen dat ik stop met het pleegouderschap. Onze pleegdochter koerst richting puberteit. Ons wacht nog een spannende tijd die ik echt niet wil missen.

Beste Mobiellezers, nu is het zover. Ook al kost het me moeite, ik zet er een punt achter. Ik wens u nog veel leesplezier in de toekomst.

José van Ek, redactielid

Van de redactie van Mobiel

In het vorige nummer van Mobiel vertelde redacteur Mirte Loeffen in ‘Beste lezers’ over het ‘pleegje’ dat sinds kort in haar gezin woont. ‘Pleegje’ omdat het woord pleegkind voor haar een negatieve lading heeft. Dat niet iedereen er zo over denkt, bleek uit reacties die de redactie kreeg. De reacties varieerden van ‘niet meer gebruiken’ en ‘een denigrerende naam’ tot ‘pleegkind wordt tot een ding of afdankertje gereduceerd’. Ook binnen de redactie hebben we het er over gehad. Zowel het woord pleegje als het woord pleegkind roepen verschillende associaties op.

De redactie is benieuwd of er meer pleeggezinnen zijn die liever een ander woord gebruiken dan pleegkind. Welk woord gebruikt u? Mail of schrijf het ons, de adresgegevens vindt u in het colofon. Alle namen en suggesties zullen we met u delen. Voor wie zich zorgen maakt: Mobiel zelf blijft gewoon het woord pleegkind gebruiken.

Op pagina 23 vindt u een nieuwe rubriek: Mobiele Brigade. We gaan alle provincies langs om het pleegzorgbeleid te onderzoeken. Onze bevindingen en ons oordeel leest u terug in Mobiel. In dit nummer starten we in Gelderland.

Het afbreken van pleegzorgplaatsingen is vrijwel altijd heftig. Extra pijnlijk is het als de plaatsing vroegtijdig of door omstandigheden onverwacht wordt afgebroken. Bij alle partijen ontstaat er een proces dat vergelijkbaar is met een rouwproces. In het volgende nummer van Mobiel besteden wij hier extra aandacht aan in het thema ‘Rouwverwerking’. Reacties voor dit thema zijn nog steeds welkom. We zijn vooral benieuwd naar ervaringen van pleegzorgbegeleiders.


Tags: ,