Aanvulling op de Wegwijzer 18+

Aanvulling op de Wegwijzer 18+ uit Mobiel 6 2006.

Twee voorbeelden om een idee te krijgen hoe de financiën er uit kunnen zien. De getallen zijn grotendeels ontleend aan de website van het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting: www.nibud.nl.

Uitgaven thuiswonend (pleeg)kind per maand
Woonlasten                                                      €100,-
Verzekering; ziektekosten,
aansprakelijkheid                                          €115,-
Schoolkosten                                                   €  77,- (HAVO/VWO), €57,- (VMBO)
of collegegeld/boeken                                 €167,-
Kleding                                                               €  72,-
Vrije tijd/vakantie                                         €110,-
Persoonlijke verzorging                              €  20,-
Eten                                                                      €150,-

Totaal                                                                  €644,- of €734,-

Uitgaven uitwonend (pleeg)kind
Huur gemiddeld (meestal all in)                 €295,-
Telefoon/internet                                             €  20,-
Boodschappen                                                    €180,-
Studieboeken                                                      €  40,-
Collegegeld                                                          €127,-
Vervoer (naast OV)                                          €  25,-
Verzekering; ziektekosten, inboedel,
aansprakelijkheid                                             €125,-
Kleding                                                                  €  72,-
Vrije tijd/vakantie                                            €110,-

Totaal                                                                     €994,-


Tags: , ,