16+ en hoe nu verder…

Auteur: Jolanda Stellingwerff  

Pleegzorgbegeleider Wim Koch van Pactum Pleegzorg uit Gelderland komt het regelmatig tegen: een pleegkind is bijna achttien en de toekomst voor pleegkind en pleegouders is een gapend zwart gat. Ook signaleert hij de relatief grote uitval van pleegkinderen tussen de 14 en 18. Door problemen verlaten zij vroegtijdig het pleeggezin en gaan daardoor helemaal een onzekere toekomst tegemoet. Zij sluiten hun pleeggezinperiode vaak niet positief af. Samen met het Gelders Scholingsoverleg ontwikkelde Koch de voorlichtingsavond ‘16+ en hoe nu verder…’ om pleegouders voor te bereiden op deze periode.

De avond ‘16+ en hoe nu verder…’ bestaat uit drie delen. In het eerste deel houdt Wim Koch een inleiding waarin hij de deel­nemers actief betrekt bij alle knelpunten. Daarna volgt er een presentatie van pleegmoeder Mirjam Krabhuis die alle praktische zaken schetst. In het laatste deel, verzorgd door jurist Wiebe Selders van de NVP, komen de juridische aspecten aan bod. In een avond krijgen pleegouders voldoende aangereikt om hun weg te vinden in alle veranderingen, onduidelijkheden en onzekerheden. Het Gelders Scholingsoverleg is een initiatief van de drie grote pleegzorginstellingen in de provincie: Pactum, Dunamis en Lindenhout. Samen stellen zij een uitgebreid scholingsaanbod samen en bieden dit jaarlijks aan aan alle Gelderse pleeggezinnen. Komend voorjaar staat ‘16+ en hoe nu verder…’ op het programma. Naast pleegouders zijn ook pleegzorgbegeleiders van Pactum, Dunamis en Lindenhout welkom.


Tags: , ,